8 Prosinec, 2016

Muzeum východních Čech projde obnovou

8. prosince 2016|

Secesní budovu Muzea východních Čech čeká v příštích letech náročná rekonstrukce. V rámci dotačních titulů plánuje město Hradec Králové obnovu této významné památky, vystavěné na Eliščině nábřeží v letech 1909 až 1913. Stavebně-technický stav budovy již vyžaduje rozsáhlejší zásah.

11 Listopad, 2016

Příprava nového fotbalového stadionu pokročila

11. listopadu 2016|

Významným mezníkem v přípravě projektu nového fotbalového stadionu v Malšovicích je dnešní den, tedy 10. listopad. Právě dnes totiž město Hradec Králové podalo žádost o územní rozhodnutí, čímž se přípravy posouvají do další etapy. V roce 2015 rozhodli městští zastupitelé, že výstavbu nového fotbalového stadionu s kapacitou pro přibližně 9 500 sedících diváků bude město financovat samo.

22 Srpen, 2016

Hradec Králové ve světle evropských dotací

22. srpna 2016|

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Kromě řady nových příležitostí a výzev se českým městům otevřela možnost podpořit svůj rozvoj prostřednictvím evropských fondů.

26 Červenec, 2016

Architektonicko-krajinářská soutěž o návrh pro mladé architekty – ROZÁRKA

26. července 2016|

Statutární město Hradec Králové vypsalo k 25. 7. 2016 soutěž pro mladé architekty. Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu řešení lokality Rozárka v Hradci Králové, a to při uchování přírodního charakteru středové části kopce, v kombinaci s návrhem využití území pro sportovně relaxační vyžití v návaznosti na plochu určenou pro funkci lesoparku.

25 Červenec, 2016

Velké náměstí v Hradci Králové vs. náměstí napříč republikou

25. července 2016|

S laskavým svolením Ing. arch. Václava Hájka, autora textů, si dovoluji zveřejnit zajímavé srovnání aktuálního stavu Velkého náměstí v Hradci Králové s ostatními náměstími ve vybraných městech České republiky.