Narodil jsem se v Hradci Králové a tomuto krásnému městu zůstávám stále věrný. Pojí mě s ním spousty krásných vzpomínek na dětství, léta studií, i následný profesní život.

Za jednu ze svých nejdůležitějších životních etap považuji účast na revolučním dění v roce 1989. Tehdy jsem se jako člen Studentského stávkového výboru podílel na organizaci protestních demonstrací i jednáních s vládnoucí třídou. Od této doby si velmi vážím osoby Václava Havla a zejména jeho názoru, že žádný zákon, žádná ústava, ani žádný veřejný činitel nesmí stát nad obyčejnou spravedlností. Tento přístup se snažím prosazovat ve všech veřejných i manažerských funkcích, které jsem zastával. Jsem přesvědčen, že slušnost, lidskost a pracovitost by měly být základní hodnoty každého veřejného činitele.

Od svého zvolení do Zastupitelstva města Hradce Králové jsem působil jako náměstek primátora pro rozvoj města. Do této pozice jsem nastupoval s jasnou vizí, jak z Hradce Králové učinit lepší místo pro život. Za dobu mého působení na magistrátu se podařilo výrazně zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek a tím ušetřit nemalé množství prostředků z jeho rozpočtu. K finanční stabilitě města přispěla také vysoká úspěšnost při čerpání dotací z Evropské unie, díky představení integrovaného plánu rozvoje. Městské investice směřovaly zejména do obnovy veřejných prostor, s cílem navrátit do nich život. V Hradci Králové tak byla rekonstruována významná náměstí a ulice, parky i sportoviště. Podařilo se vybudovat velmi zajímavé prostory na místě historických městských teras či náplavkách Labe. Nebyla opomenuta ani na občanskou vybavenost. Ve městě vyrostly nové školky a došlo k rekonstrukci dalších objektů, které občanům poskytují veřejné služby.

Důležitá byla také snaha o zachování velkého množství zeleně ve městě, protože právě ta z Hradce Králové činí tak příjemné místo k životu.

Přesto, že jsem pravicově smýšlejícím člověkem, má v mém životě vysokou prioritu sociální cítění. Po dlouhou dobu jsem se v této sféře pohyboval na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, kde jsem dlouhá léta přednášel.

Pokud zrovna nepracuji, věnuji svůj čas zálibám, mezi které patří sport všeho druhu, četba, hudba a moderní technika.

Jindřich Vedlich