doc. MUDr. Karel Barták, CSc.

senátor (1996-2008) a vysokoškolský pedagog

V létech 1996 až 2008 jsem byl senátorem Parlamentu ČR. Po celou dobu byl mým asistentem a vedoucím senátorské kanceláře v Hradci Králové Jindřich Vedlich. Tím chci říci, že pokud s nějakým člověkem dobrovolně po dvanáct roků spolupracujete, musí dotyčný splňovat nejen Vaše odborná, ale i morální kritéria. Jindřicha si vážím nejen pro jeho osobnost, ale také manažerské schopnosti. Na jeho slova a hlavně činy jsem se mohl vždy spolehnout. Jindra se narodil, studoval a po celou dobu žije v Hradci Králové. Pro známost mnoha lidí v regionu a nekonfliktní způsob komunikace jsem jej často pověřoval jednáním s představiteli orgánů a organizací Statutárního města Hradec Králové. Mimo senátorskou kancelář odvedl nejvíce práce v sociální oblasti. Pomoc potřebným mu zjevně přináší i osobní naplnění.

Mgr. Tomáš Zdechovský

poslanec Evropského parlamentu

Velice si vážím Jindřichova profesionálního přístupu a slušnosti ve všech oblastech jeho působení. Těší mě, že i v dnešní době jsou ve veřejné správě takoví lidé, kteří považují své povolání za poslání a nerezignovali na lidské hodnoty jako je slušnost či pracovitost.

Miroslav Beránek

organizátor hradeckého Majálesu

Hradecký Majáles už dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější akce v Hradci a musím potvrdit, že to i díky skvělé podpoře a spolupráci s lidmi z magistrátu města. Jindra vždycky patřil mezi ně a já mu za to velmi děkuji. Líbí se mi, že je pravidelným návštěvníkem Majálesu a tak ví, že připravit tak velkou akci není nic jednoduchého a musím ocenit, že i přes jeho velké vytížení měl pokaždé pro nás dveře otevřené. Vždy jsme společně našli cestu k dobrému řešení malých i velkých problémů. Jindro, díky!

prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

umělecký vedoucí sboru Jitro, zástupce ředitele ZUŠ

Pana Jindřicha Vedlicha znám už mnoho let a vždy jsem ho považoval za slušného člověka. Jsem nesmírně potěšený, že ani působení ve funkci náměstka primátora ho nezměnilo. Jindřich je stále stejný a pracovitý člověk, který neváhá s pomocí druhým. Můj velký dík mu patří zejména za pomoc při rekonstrukci budovy naší Základní umělecké školy Jitro. S Jindřichem se nejčastěji potkáváme na koncertech našeho sboru, jejichž je pravidelným návštěvníkem. A kdo má rád hudbu, bývá dobrým člověkem.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

vysokoškolský pedagog, politolog, signatář Charty 77

S Jindrou Vedlichem se známe už dlouhou dobu. Proto mohu s čistým svědomím říci, že se jedná o dobrého člověka, se kterým byla spolupráce vždy příkladná. Nejvíce si ale vážím jeho touhy bojovat za svobodu a demokracii. Jindro, vyjadřuji Ti podporu a srdečně zdravím Tebe i všechny Tvé příznivce.

Ing. arch. Jan Ritter

předseda Labské stezky o.s. a ředitel Labské stezky o.p.s. Nymburk

S panem Jindřichem Vedlichem jsem se prvně sešel roku 2010 při jízdě „Tour de Labe handicap“ spojené s mapováním bariér na Labské cyklotrase. Přestože tehdy pršelo, usedl na kolo v obleku a kravatě a provedl peleton a tři handbikery svým městem až na jeho okraj. Od té doby nevynechal ani jeden rok, i když se často jednalo o víkendové akce. I díky panu Vedlichovi se daří snižovat původní rivalitu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi v plodnou spolupráci. Vážím si jeho cílevědomého nasazení v přípravě Hradubické cyklostezky a v rozvoji města Hradce Králové.

ThDr. Martin Chadima ThD.

duchovní Církve čs. husitské, pedagog a teolog

Jindřicha Vedlicha znám řadu let. Vážím si jej jako člověka, kolegy a v neposlední řadě jako člověka vyznávajícího křesťanské a humanitní hodnoty. Vážím si jeho pracovitosti, zdravé cílevědomosti a upřímné snahy pomoci městu a kraji, v němž žije a který má rád. Vážím si Jindřicha Vedlicha i proto, že si přes svoje solidní společenské postavení zachoval smysl pro humor, nezpychl a zůstal pokorným člověkem, což není u politiků rozhodně pravidlem.

Daniel Vlček

učitel hry na kontrabas a člen Filharmonie HK

S Jindřichem Vedlichem mne pojí přátelství, které vzniklo před několika lety na ZUŠ Střezina ze vztahu rodič-učitel. Velmi si cením jeho názoru, že v rozpočtu města oblast vzdělání, kultury i oblast sociální mají a musí být navzájem vyvážené. Je to otevřený a přímý člověk. Jsem přesvědčen, že pan doktor  Vedlich vnímá život jako cestu a práci ve veřejném zájmu jako službu a možnost prosazovat své myšlenky, cíle a ideály.

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové

Kolegu Jindru Vedlicha znám již mnoho let jako pracovitého, svědomitého a solidního člověka. Dlouhodobě spolu spolupracujeme v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků. I přes svou časovou vytíženost působil jako pedagog na pozici odborného asistenta na Ústavu sociální práce UHK. Jeho pedagogická činnost byla velmi dobře hodnocena jak z pohledu studentů, tak i z pohledů nás jeho kolegů. Za jeho úsilí mu patří moje uznání a dík.

Kamil Guzek

5. DAN karate, trenér SK Karate Spartak Hradec Králové

Pana Jindřicha Vedlicha znám velmi dlouho. Znám ho jako příkladného karatistu i jako starostlivého otce. Vždy jsem u něj obdivoval jeho obrovskou pracovitost a úsilí, spolehlivost a také velkou lidskost. Právě pro tyto jeho vlastnosti mi bylo bylo pro mě vždy čest s Jindřichem spolupracovat, ať už v dojo jako trenér či na nejrůznějších akcích, které náš klub organizuje včetně Světového poháru karate Grand Prix Hradec Králové, ukázkových akcích či seminářích s japonskými instruktory karate. Na setkání s Jindřichem jsem se vždy těšil jako organizátor, ale i jako člověk. Správné cvičení karate je zaměřeno nejen na zdokonalení fyzických a psychických vlastností cvičenců, ale především na upevnění a rozvoj morální stránky člověka. Z tohoto pohledu je pro mě Jindřich Vedlich stále příkladným karatistou, i když mu současný obrovský pracovní zápřah nedovolí trávit v dojo tolik času, kolik by si přál.

Luboš Prokopec

FC Hradec Králové

Pana doktora Vedlicha znám již dlouhou dobu. Potkali jsme se díky fotbalu, kdy jsem měl možnost trénovat šestileté kluky a tedy i jeho syna. Už tehdy se ke mně jako k mladému začínajícímu trenérovi choval slušně, otevřeně a férově. Po několika letech jsme se opět setkali díky fotbalu, kdy jsme měli možnost spolupracovat v hradeckém fotbalovém klubu. Pan doktor Vedlich za námi nestál jen v momentě, kdy jsme slavili vítězství, ale po celou sezonu i v okamžicích, kdy se nám zrovna ne příliš dařilo. I díky této osobní zkušenosti můžu potvrdit, že je na něj spolehnutí a dokáže dodržet slíbené slovo.

Ing. Jan Petrof

Petrof, spol. s r. o.

Pana doktora Jindřicha Vedlicha znám mnoho let. Je to čestný, nesmírně pracovitý a loajální člověk, který má obrovský smysl pro zodpovědnost. Kéž by takových lidí pracovalo ve veřejné správě více.

plk. gšt. v.v. Ing. Miloslav Neuberg

předseda 11. Odbočky Svazu letců ČR v Hradci Králové

Znám pana doktora Vedlicha již celou řadu let a mohu se zaručit, že jde o poctivého a zodpovědného člověka, který mimo jiné velice pomáhal i naší společenské organizaci – Svazu letců ČR. Pan doktor Vedlich se také zasloužil spolu s dalšími o obnovení letecké činnosti na letišti v Hradci Králové. V jeho areálu se úspěšně rozvíjí i podnikatelská činnost leteckých firem a konají se zde celostátní kulturní a sportovní akce. Můj dík mu však patří zejména za osobní pomoc a zásluhu při odhalení pamětní desky našim východočeským letcům, kteří položili své životy v bojích 2. světové války.

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri

Každý z nás si přeje, aby náš region řídili a reprezentovali slušní a moudří lidé. Věřím, že takovým je a bude Dr. Jindřich Vedlich, kterého znám nejen z časů, kdy se postavil coby student zlovůli moci při Sametové revoluci v Hradci Králové, ale také ho dnes vnímám jako pracovitého a skromného člověka, který bez zbytečných gest dokáže pracovat nikoli pro svůj prospěch, ale především pro dobro lidí v našem městě a kraji.

PhDr. Jaruška Morávková

terapeutka

Jindřicha Vedlicha znám již velmi dlouho. Jeho dcera, Terezka, ke mně docházela několik let na rehabilitační cvičení a dodnes k sobě máme blízko. V nelehkých začátcích mého podnikání mi pan doktor Vedlich dodal odvahu a pomohl najít vhodné prostory pro práci s klienty. Vím, že je to čestný a spolehlivý člověk a mohu se na něho kdykoliv s důvěrou obrátit o radu či pomoc. Neslibuje nemožné a své slovo vždy splní.

Ing. Vlastimil Klazar

autorizovaný inženýr ČKAIT pro obory dopravní stavby a městské inženýrství

Jindru znám již přes 20 let. Znám jej jako pečlivého, pracovitého a cílevědomého člověka, který má zároveň velké sociální cítění. Obecně se snaží reagovat na podněty občanů k jejich spokojenosti. Známá je jeho podpora sportovním i společenským akcím. Ve funkci náměstka primátora se rychle zorientoval a velmi přispěl k realizaci mnoha velkých investičních akcí. Jsem přesvědčen, že brání práva nás Hradečáků a zároveň se stará o rozkvět našeho rodného města po všech stránkách.

Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.

vysokoškolský pedagog

S doktorem Jindřichem Vedlichem jsem měl možnost spolupracovat v rámci výuky některých oborů, garantovaných naším pracovištěm. Jindřicha Vedlicha znám jako slušného, pracovitého a zodpovědného člověka.