SEZNAM PROJEKTŮ

Výběr dokončených a aktuálně realizovaných projektů v gesci Jindřicha Vedlicha, náměstka primátora pro rozvoj města:

Cyklostezka Slatina – Černilov po k.ú.

Cyklostezka Třebeš – Vysoká nad Labem

Digitální planetárium komunikace

Dopravní hřiště včetně zázemí

Dostavba sportovní haly Třebeš

Dům u Špuláků

Hasičská zbrojnice Březhrad

Hradby rekonstrukce Jižní terasy a Terasy pod Kanovnickými domy

Hřiště Farářství

Hřiště MŠ Kukleny

Hřiště MŠ Plotiště

Hřiště Olympia

Hřiště Slávia

Hřiště ZŠ Horákova

Chodník a cyklostezka Jana Černého

Chodník Kladská Librantická

Chodník Svinary

Klicperovo divadlo renovace foyeru

Křižovatka Koruna a přilehlé území

Lávka pro pěší a cyklisty u Zimního stadionu

Machkova chodník s přechodem

Městské lázně – Slunná loučka

MŠ Kukleny výstavba

MŠ Plotiště – Sever, dětské hřiště a kanalizace

MŠ Podzámčí výstavba

MŠ Svobodné Dvory

MŠ Úprkova

Nové městské infocentrum

Opavy škol v majetku města

Oprava budovy Boni Pueri

Oprava budovy Muzea východních Čech (národní kulturní památka)

Oprava kostelíku sv. Mikuláše v Jiráskových sadech

Park Skleněnka

Parkoviště ulice Formánkova

Přechod pro chodce Resslova

Přechody Na Rybárně a Hrubínova

Přístavba objektu v Severní ulici pro účely Daneta

Regenerace Benešova třída, 1. etapa

Rekonstrukce Bílá věž

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

Rekonstrukce Šimkových sadů

Rekonstrukce tř. ČSA

Rekonstrukce ulice Uhelná

Rekonstrukce všesportovního areálu Bavlna

Revitalizace továrny Vertex na centrum celoživotního vzdělávání

Rozšíření parkoviště kpt. Feuchtnera

Schodiště u stanice MHD Obří akvárium

Ulice Dědkova, Štolbova, Slunečná

Ulice Palackého vč. PD

Úprava dopravního režimu ZŠ Štefcova

Úpravy pro parkování ulice Hrubínova

Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

Výsadba a úpravy sídlištní zeleně na Slezském předměstí

ZŠ Sever rozšíření hřiště a kamerového systému

ZŠ Svobodné Dvory – půdní vestavba

A řada dalších …

Výběr připravovaných projektů v gesci Jindřicha Vedlicha, náměstka primátora pro rozvoj města:

Asfaltová stezka Zděná Bouda – lesní hřbitov

Centrum polytechnického vzdělávání

Cyklostezka a komunikace Tesco – Makro (stavební povolení)

Cyklostezka HK – Stěžery

Cyklostezka Jana Černého, další etapy

Cyklostezka Malšova Lhota – Stříbrný rybník

Cyklostezka Piletice – Pouchov – Rusek  (stavební povolení na část do Piletic)

Cyklostezka Plácky – Třebeš (průtah Labské cyklostezky městem)

Další etapy regenerace Benešovy třídy

Další rozšíření bezbariérových tras na území města

Dům pro seniory Koželužna

Inteligentní dopravní systém

Křižovatka Mileta

Nová lávka u Aldisu (stavební povolení)

Nové parky malého Labského náhonu (Pernštejnů, Sádky, Koželužna) (stavební povolení)

Nový fotbalový stadion (stavební povolení)

Odlehčovací služba Honkova

Osvětlení Stříbrný rybník – Svinary (stavební povolení)

Parkovací dům u fakultní nemocnice

Přechod Stoletá

Přestupní uzel Fortna

Rekonstrukce areálu Hvězda

Rekonstrukce Brněnské ulice a Svatováclavského náměstí

Rekonstrukce budovy Adalbertinum

Rekonstrukce ulic Pospíšilova, Pražská, Hlavní

Rekonstrukce ulice K Labi a části ul. Machkova (stavební povolení)

Rekonstrukce Velkého náměstí

Rozšíření a obnova lesního hřbitova

Severní terasy

Sportovní areál Svobodné dvory

Sportovní hala Pouchov (stavební povolení)

Stezka k Ternu

Využití areálu Delen v Resslově ulici

Využití areálu letiště (dokončena studie)

A řada dalších …