S laskavým svolením Ing. arch. Václava Hájka, autora textů, si dovoluji zveřejnit zajímavé srovnání aktuálního stavu Velkého náměstí v Hradci Králové s ostatními náměstími ve vybraných městech České republiky.

Revitalizace Velkého náměstí v Hradci Králové a zejména parkování v tomto místě jsou stále velkým tématem. Někteří tvrdí, že výraznou redukcí počtu parkovacích míst dojde k umrtvení náměstí. Článek přináší malé srovnání, jakým způsobem jsou řešena hlavní náměstí v dalších velkých městech České republiky, jak je řešeno parkování a jaký to mělo vliv na život ve městě.

Pardubice

Pardubice jsou mnohými Hradečáky tak trochu opovrhované. Faktem ale je, že hlavní náměstí je zde v mnohem lepším stavu, než v Hradci. Parkování je omezené pouze na východní čtvrtinu plochy. Zbylou část tvoří volná dlážděná plocha s dominantou mariánského sloupu obklopeného čtveřicí stromů.

Liberec

Náměstí již prošlo renovací. Navazuje na přilehlé pěší zóny a parkování zde není povoleno. Před nedávnem byla na náměstí obnovena Neptunova kašna.

Olomouc – Horní náměstí

Náměstí bylo v roce 2001 upraveno podle návrhu ateliéru HŠH architekti. Je zde pouze 21 příležitostných parkovacích stání za radnicí. Parkování je v omezené míře možné na sousedním Dolním náměstí, které prošlo také revitalizací, a počet parkovacích stání zde byl opět snížen. Prostor překvapivě ožil.

Plzeň – náměstí Republiky

Asfaltové náměstí bylo v roce 2007 nově předlážděno. Tvoří jej volný prostor doplněný v roce 2010 o trojici kašen podle návrhu architekta Ondřeje Císlera. Parkování je zde možné pouze po obvodu náměstí.

České Budějovice – náměstí Přemysla Otakara II.

Parkovací stání jsou rozmístěna pouze po obvodu náměstí. Vnitřní plocha je volná s dominantou kašny.

Jihlava – Masarykovo náměstí

Parkování je zde možné podél severní a západní strany náměstí a dále v dolní čtvrtině náměstí. Zbylá plocha je volná s dvojicí kašen a zelení okolo Morového sloupu.

Ostrava – Masarykovo náměstí

Autorem revitalizace náměstí je atelier RAW. Projekt byl realizován v roce 2007. Parkovací stání zde nejsou. Za povšimnutí stojí mimo jiné předzahrádky kaváren a restaurací, které se obejdou bez zbytečného ohrazení a dřevěných podest.

Ústí nad Labem – Mírové náměstí

Hlavní náměstí v Ústí nad Labem není příliš výrazné. Charakter místa dotvářejí menší fontány podél severní strany. Náměstí navazuje na pěší zónu a ani zde nejsou žádná parkovací stání.

Zlín – náměstí Míru

Také hlavní náměstí ve Zlíně se obešlo bez rozsáhlejších ploch pro parkování. Je zde pouze několik vyhrazených stání před budovou magistrátu. Jižní polovina náměstí je parkově upravena.

Karlovy Vary

V Karlových Varech není typické hlavní náměstí. Funkci náměstí zde supluje široká pěší zóna v ulici T. G. Masaryka. Parkovací stání zde proto nejsou.

Brno – náměstí Svobody

Revitalizace náměstí byla dokončena v roce 2006. Výsledek je i přes jisté komplikace vcelku zdařilý. Náměstí tvoří volná dlážděná plocha, která je po obvodu lemována stromy. Parkovací stání zde nejsou.

Praha – Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí zná asi každý. Ne každý už ale ví, že se na tomto náměstí ještě v 80. letech ve velké míře parkovalo. Dnes by si to dokázal představit asi jen málo kdo.

Praha – Malostranské náměstí

Před několika málo dny se ještě na Malostranském náměstí parkovalo. Obří parkoviště v dolní části náměstí však bylo zrušeno a byla ponechána pouze parkovací stání pro rezidenty v jeho horní části. Budoucí podoba náměstí je předmětem připravované revitalizace.

Opava – Dolní náměstí

Náměstí bylo revitalizováno v roce 2005 a navazuje na parkově upravené náměstí Osvoboditelů. I zde se náměstí obešlo bez parkovacích stání, která by snižovala jeho využitelnost.

Frýdek-Místek – náměstí Svobody

Náměstí prošlo celkovou revitalizací. Parkovací stání zde nejsou. Druhé hlavní náměstí ve Frýdku bylo rovněž revitalizováno. Zde jsou parkovací stání pouze po obvodu náměstí.

Jablonec nad Nisou – Dolní náměstí

V roce 2006 bylo náměstí revitalizováno podle návrhu Studia A91. Parkování je možné pouze podél východní strany náměstí tak, aby centrální plocha zůstala volná pro pěší.

Mladá Boleslav – Staroměstské náměstí

Rozlehlá asfaltová plocha s parkovištěm byla v roce 2011 přeměněna na plnohodnotné náměstí podle projektu architekta Michala Hlaváčka. Parkování ve městě automobilismu bylo umístěno pouze podél západní strany náměstí.

Prostějov – náměstí T. G. Masaryka

Náměstí bylo upraveno v roce 2015. Prostranství před obchodním domem je tvořeno dlážděnou plochou. Ve středu náměstí jsou situované travnaté plochy. Parkování je v omezené míře možné pouze podél kratší západní strany před radnicí.

Znojmo – Masarykovo náměstí

Náměstí tvoří velká dlážděná plocha. Parkování je možné pouze podél jižní a západní strany. Centrální plocha zůstala volná, aby se zde mohly konat pravidelné trhy. Zdařilou rekonstrukcí prošlo v nedávných letech také nedaleké Horní náměstí, Václavské náměstí a náměstí Komenského. I v těchto prostorech se nacházejí pouze doplňková parkovací stání.

Cheb – náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Celá plocha náměstí je vydlážděna. Parkování je rozmístěno pouze po obvodu náměstí. Náměstí představuje důstojnou kulisu pro tradiční Valdštejnské slavnosti.

Frýdlant – náměstí T. G. Masaryka

Náměstí bylo v roce 2011 revitalizováno podle projektu od ateliéru Vladimíra Baldy. Hlavní ideou návrhu bylo vytvořit volnou plochu a výrazně nečleněný veřejný prostor, který umožní obyvatelům a návštěvníkům města konat zde všemožné aktivity. Parkování je zde možné pouze v omezené a nezbytné míře a to podél jižní a severní strany náměstí.

Kolín – Karlovo náměstí

Náměstí bylo revitalizováno v roce 2007. Parkovací stání jsou rozmístěna podél severní, východní a jižní strany náměstí. Určitým problémem tohoto řešení je s ohledem na šířku chodníku nemožnost zřízení předzahrádek restaurací a kaváren, protože vlastní plocha náměstí se nachází přes silnici.

Kutná Hora – Palackého náměstí

Náměstí prochází hlavní komunikace, která protíná historické jádro města. Podél komunikace a také v severní části náměstí jsou umístěny stromy. Parkování zde není umožněno.

Havlíčkův Brod – Havlíčkovo náměstí

Náměstí bylo revitalizováno v roce 2011. Prostorem úhlopříčně prochází páteřní komunikace. Parkování je možné po obvodu náměstí.

Chrudim – Resselovo náměstí

Náměstí je tvořeno volnou dlážděnou plochou. Parkovací stání jsou umístěna podél západní a severní strany, ale mimo hlavní prostor náměstí.

Trutnov – Krakonošovo náměstí

V roce 2015 byla dokončena postupná revitalizace náměstí, která mu vrátila historický vzhled. Parkování je zde možné pouze podél východní a západní strany.

Dvůr Králové nad Labem – náměstí T. G. Masaryka

Náměstí bylo revitalizováno v roce 2011. Přestože na projekt nebyla vypsána architektonická soutěž, tak výsledek dopadl poměrně dobře. Náměstí je zadlážděno v jedné úrovni s chodníky. Parkování je rozmístěno podél severní a východní strany náměstí. Komunikace podél zbylých stran slouží pouze pěším a zásobování.

Hradec Králové – Velké náměstí

Srovnání s ostatními městy nevychází pro Hradec Králové příliš lichotivě. Je patrné, že je jediným krajským městem, kde ještě nedošlo k revitalizaci hlavního náměstí a také jediným z těchto měst, kde náměstí v historickém jádru slouží převážně k parkování.

Je tedy Hradec Králové opravdu tak specifické město, že je nezbytné, aby nejvýznamnější městský prostor hyzdilo obří parkoviště, které navíc znemožňuje jiné smysluplné využití této plochy? Nedávné vzpomínkové akce u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové, které se z části konaly na Velkém náměstí, jen potvrdily potřebu representativního městského prostoru. Příklady jiných českých měst dokazují, že redukcí parkovacích stání nedošlo k umrtvení prostoru, ale právě naopak. Mohou se zde konat nejrůznější akce, pro které nebylo před revitalizací dostatek místa. Náměstí mohou využívat přímo obyvatelé města stejně tak jako návštěvníci a mohou zde vznikat nejrůznější spontánní aktivity.

Nemohl by jít Hradec Králové stejnou cestou jako například Praha a parkování na Velkém náměstí výrazně omezit ještě před plánovanou revitalizací? Možná by se ukázalo, že obavy z umrtvení nejsou na místě.

Autor textů: Ing. arch. Václav Hájek

Zdroje obrázků: maps.google.com a mapy.cz

Odkaz na původní umístění článku: zde