Statutární město Hradec Králové vypsalo k 25. 7. 2016 soutěž pro mladé architekty. Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu řešení lokality Rozárka v Hradci Králové, a to při uchování přírodního charakteru středové části kopce, v kombinaci s návrhem využití území pro sportovně relaxační vyžití v návaznosti na plochu určenou pro funkci lesoparku.

Termíny soutěže

Datum vyhlášení soutěže: 25. 7. 2016
Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: 26. 10. 2016
Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty: 8. 11. 2016
Datum oznámení konečných výsledků: prosinec 2016

Dotazy

Dotazy mohou být podány písemně na adresu zadavatele soutěže: Statutární město Hradec Králové, třída Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové nebo prostřednictvím el. pošty (e-mail): posta@mmhk.cz , a to nejpozději do 10. 10. 2016. Odpovědi na dotazy budou bez zbytečného prodlení uveřejněny na internetových stránkách zadavatele.

Soutěžní podmínky a podklady ke stažení zde.