Hradecký deník | 27.7.2016 | Rubrika: Hradecko | Strana: 3 | Téma: Magistrát města Hradec Králové

V co nejbližší době chce hradecký magistrát rozseknout problém se jmenovkou Kaštanka. Ve hře zůstávají dvě varianty. Posunutí kolejí blíže k tenisovým kurtům, nebo pokračovat v navrženém plánu.

ZELENÁ STĚNA

Pokud město společně se Sudopem vyhodnotí, že původní varianta vedení kolejí je výhodnější, zmizí jedna řada aleje. Tu poté nahradí „zelená stěna“. „Možností na vybudování stěny je vícero. Záležet bude na více okolnostech a dle vybrané konstrukce lze začít uvažovat s vegetačním pokryvem. Jedna řada aleje by mohla být v principu zachována,“ řekla Deníku referentka pro městskou zeleň a krajinářskou tvorbu z odboru hlavního architekta Dana Kolková s tím, že je možno dále pracovat s prostorem i ve smyslu doplnění mobiliáře a mlatové pěšiny.

TŘETÍ MOŽNOST

Tuto variantu považují zastánci Kaštanky za vstřícný krok. Doufají však, že se Kaštanka zachová v celém rozsahu a kolej se opravdu přesune blíže k tenisovým kurtům. „Je to lepší, než ta původní varianta, ale pro nás stále nedostačující. Ale samozřejmě je to posun, který by asi nenastal, kdybychom pro to nic neudělali,“ řekl k zelené stěně předseda spolku Kaštanka Ondřej Samek s tím, že spolek se bude dál snažit prosadit, aby stromy zůstaly dál na svém místě.

Jeho kolega Bohdan Samek poté prohlásil, že se spolek bude zasazovat i o třetí variantu, tedy že by se trať úplně zrušila a pardubická kolej by se před Hradcem přimkla ke koleji vedoucí na Prahu.

„Tímto tahem by vznikl jeden hlukový koridor. A to v místech, kde se stejně do budoucna uvažuje o dálničním přivaděči. Tím pádem by všechny tři komunikace šly do sebe a nenapáchalo by to tolik škody,“ míní předkladatel návrhu Jiří Pešl. Tato varianta je však podle města nerealizovatelná. „Návrh by vyžadoval opětovné zpracování studie proveditelnosti a její schválení Ministerstvem dopravy. Realizace záměru by nebyla časově uskutečnitelná v rámci Operačního programu doprava II, nebylo by zajištěno financování stavby. Současně se připravuje zdvoukolejnění železniční tratě ve směru na Velký Osek. Při souběhu obou tratí by byl společný úsek čtyřkolejný, což je v zastavěném území města prostorově nerealizovatelné. Návrh by vyvolal rozsáhlé zábory pozemků a nemovitostí soukromých vlastníků. Vhodnější je rozdělení železniční dopravy na dvě dvoukolejné tratě,“ řekl před nedávnem náměstek primátora Jindřich Vedlich s tím, že přimknutí k pražské trati by se také zvětšila délka železniční tratě a nebylo by možné dosáhnout požadované rychlosti 160 kilometrů v hodině. Prodloužila by se také doba cesty mezi krajskými metropolemi, což je jeden z důležitých cílů, kvůli kterých se druhá kolej staví. „Navíc Komise místní samosprávy Kukleny tuto variantu striktně odmítá,“ dodal náměstek.

KUS ZA KUS

Pokud by však Sudop došel k závěru, že je možné trať posunout a zachovat kaštanovou alej ve stávající podobě, stejně se stromy kácení nevyhnou.

Z dendrologického posudku a inventarizace stromů, které vznikly ještě dlouho před plánem spojit Hradec Králové s Pardubicemi druhou kolejí, totiž plyne, že stromy v Kaštance nejsou zrovna v ideální stavu a stejně je v budoucnu čeká postupná obměna.

„Stromy v aleji mají sníženou vitalitu a zdravotní stav (jsou napadeny klíněnkou, mají dutiny a suché větve). V budoucnu po odstranění aleje zde bude vysázena řada nových stromů dosahující cílové velikosti respektující ochranné pásmo železnice,“ uvedla Dana Kolková s tím, že stromy by nebyly káceny najednou, ale v intervalu několika roků.