Významným mezníkem v přípravě projektu nového fotbalového stadionu v Malšovicích je dnešní den, tedy 10. listopad. Právě dnes totiž město Hradec Králové podalo žádost o územní rozhodnutí, čímž se přípravy posouvají do další etapy. V roce 2015 rozhodli městští zastupitelé, že výstavbu nového fotbalového stadionu s kapacitou pro přibližně 9 500 sedících diváků bude město financovat samo.

Stadion bude situován kolem současné hrací plochy a svými rozměry nepřesáhne hranice existujících nasypaných valů. Nejvýraznější stavbou nového stadionu se stane jeho západní tribuna, kde bude umístěno sportovně-technické zázemí, tedy zázemí domácích a hostujících hráčů, prostory pro média a VIP, prosklené komfortní lóže se zázemím, kanceláře fotbalového klubu, fanshop, stanoviště komentátora a další funkce. Zachováno bude i typické osvětlení hrací plochy, i když v modernizované podobě.

Příprava projektu nového stadionu započala veřejnou soutěží na projektanta, jejíž výsledky byly známy na jaře letošního roku. Následně vítězné sdružení společností VPÚ Deco Praha a AS Projekt předložilo celkový koncept řešení stadionu a po jeho odsouhlasení městem byla rozpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. Nyní již má město k dispozici veškerá kladná vyjádření orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a mohlo podat žádost území řízení. „Pokud nedojde k odvoláním, rozhodnutí o umístění stavby by mohlo být vydáno do třech měsíců,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich. O tom, jakým způsobem bude město financovat výstavbu stadionu, bude rozhodnuto v první polovině příštího roku.

V průběhu zpracování dokumentace bylo nutné řešit i nesnadné otázky parkování u fotbalového stadionu či jeho dopravního napojení na silniční síť. Jedním z nejdůležitějších kritérií města zůstává dodržení maximálních investičních nákladů ve výši 400 mil. Kč. Město spolu s fotbalovým klubem už letos do úprav východní tribuny všesportovního stadionu investovalo částku 12 milionů korun. „Jednalo se o investici nutnou k tomu, abychom splnili podmínky pro nejvyšší ligu a mohli hrát domácí zápasy v Hradci. Peníze však ani s výstavbou nového stadionu nepřijdou nazmar. Opravená východní tribuna bude dál sloužit jako zázemí pro tréninkovou plochu a bude zde i sídlo okresního a krajského fotbalového svazu,“ vysvětluje Richard Jukl, ředitel FCHK. Mimo východní tribuny slouží také od tohoto týdne hradeckým fotbalistům tréninkové hřiště se zcela novým povrchem. „Na rekonstrukci 15 let starého povrchu tréninkového hřiště se nám podařilo získat dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a města Hradec Králové. Jsem i za naše fotbalisty velmi rád, že nyní máme moderní tréninkové zázemí a věřím, že se to pozitivně projeví na výsledcích klubu,“ dodává Richard Jukl.

Dalším krokem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, které začne projektant připravovat ihned po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Samotná výstavba nového stadionu by mohla být zahájena ke konci roku 2017.