Secesní budovu Muzea východních Čech čeká v příštích letech náročná rekonstrukce. V rámci dotačních titulů plánuje město Hradec Králové obnovu této významné památky, vystavěné na Eliščině nábřeží v letech 1909 až 1913. Stavebně-technický stav budovy již vyžaduje rozsáhlejší zásah.

Nejviditelnější součástí rekonstrukce se stane obnova vnějšího pláště včetně restaurátorských prací na kašně, uměleckých instalacích i schodišti. Důležitá bude také výměna oken poškozených hnilobou a povětrnostními vlivy, včetně oprav vitráží a obložení. Zároveň dojde k opravám interiérů a vymístění stávající předávací stanice horkovodu EOP mimo budovu. Dalším cílem prováděných prací se stane zpřístupnění historické terasy na střeše muzea. Ta po otevření nabídne návštěvníkům muze unikátní výhled na moderní i historickou část Hradce Králové. V suterénu pak díky rekonstrukci vzniknou nové prostory komunitního muzea, tedy prostory zamýšlené pro alternativní výstavy královéhradeckých sběratelů, výtvarníků a dalších osobností.

Hradecká radnice by v příštím roce chtěla získat potřebná povolení a následně vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Hlavní práce na obnově této významné historické budovy jsou plánovány na rok 2018. Některé náročnější restaurátorské práce si však vyžádají více času a budou probíhat až do roku 2019. Jedná se zejména o složité opravy a malování štukových a sádrových omítek, opravy kašny a schodiště.

Hlavním cílem hradecké radnice je šetrná a historii respektující obnova budovy Muzea východních Čech, která je jedinou národní kulturní památkou na území města. Zároveň se díky zpřístupnění dalších prostor zlepší možnosti pro expozice, a tedy i atraktivita muzea pro jeho návštěvníky. Celkové náklady rekonstrukce jsou odhadovány na 120 mil. Kč, přičemž až 90 % nákladů pokryjí dotace. V dalších letech se hradecká radnice zaměří také na revitalizaci přilehlého parku, který je rovněž součástí národní kulturní památky.

Muzeum východních Čech