28 Červen, 2017

Hradec nebyl nikdy blíže novému fotbalovému stadionu než nyní

28. června 2017|

Po letech projednávání několika variant podoby a možných forem financování je Hradec Králové zase o něco blíže stavbě nového fotbalového stadionu. Před pár dny projektanti městu předali zpracovanou dokumentaci, která je nyní spolu s žádostí o stavební povolení již na stavebním odboru.

16 Červen, 2017

Hradecká křižovatka Koruna získala prestižní titul Dopravní stavba roku

16. června 2017|

Hradecká křižovatka Koruna získala prestižní titul Dopravní stavba roku. Jedná se o další z investičních akcí města Hradce Králové, která se dočkala takto významného uznání. V minulých letech získaly ceny i další hradecké investice, například stavba lávky přes Orlici u zimního stadionu, rekonstrukce historického domu U Špuláků, rekonstrukce Bílé věže nebo přestavba továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání. Do užšího výběru stavby roku pak postoupila rekonstrukce sportovního areálu Bavlna a regenerace Benešovy třídy.

9 Červen, 2017

Pravda o odkupu hradecké cyklověže: město ušetřilo milion korun

9. června 2017|

Nemohu jinak než publikovat svou reakci na nepravdivé informace, které se objevily v článku MF Dnes ohledně odkupu cyklověže na Riegrově náměstí městem Hradec Králové. Přestože paní redaktorka měla k dispozici veškeré informace, v článku jsou občané města uváděni v omyl. Věřím, že se jedná pouze o chybu, nikoliv úmyslnou a nemorální honbu za senzací, která se ve skutečnosti nekoná.

23 Únor, 2017

Čí zájmy hájí Spolek KOS?

23. února 2017|

Spolek KOS (Kruh pro občanskou společnost) se v našem městě velmi angažuje, především při napadání nejrůznějších investičních záměrů města. Nejčastějšími nástroji spolku jsou kritika, odvolání, stížnosti a petice. Prostřednictvím svého předsedy, architekta Jana Čížka, spolek vystupuje jako samozvaný „strážce“ morálky a veřejného zájmu. Skutečnost je však poněkud jiná, jak dokládá i aktuální kauza s výstavbou ve Špindlerově Mlýně. Zde se sám předseda KOSu Čížek zachoval zcela jinak, než deklaruje v Hradci Králové. Bez ohledu na veřejný zájem se řídil starým českým příslovím „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Panu Čížkovi nezáleželo na tom, zdali jsou jím navržené stavby v rozporu s platným územním plánem, zdali další výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí v území, jež je součástí Krkonošského národního parku.

30 Leden, 2017

Význam železnice pro Hradec Králové

30. ledna 2017|

Výlet do historie
Dobré dopravní napojení je důležité pro každé město. V průběhu historie vznikala nejvýznamnější sídla na obchodních či poutních stezkách, ale i rozvoj těch menších byl zcela závislý na vzdálenosti od nebližší cesty. V 19. století, s nastupující průmyslovou revolucí, došlo k výrazným změnám v životech všech lidí. Hlavním nositelem těchto změn byla