Nemohu jinak než publikovat svou reakci na nepravdivé informace, které se objevily v článku MF Dnes ohledně odkupu cyklověže na Riegrově náměstí městem Hradec Králové. Přestože paní redaktorka měla k dispozici veškeré informace, v článku jsou občané města uváděni v omyl. Věřím, že se jedná pouze o chybu, nikoliv úmyslnou a nemorální honbu za senzací, která se ve skutečnosti nekoná.

V článku zveřejněném MF Dnes dne 9. 6. 2017 paní redaktorka Rambousková tvrdí, že zastupitelstvo města mohlo cyklověž odkoupit za 5,8 mil. Kč, ale této možnosti nevyužilo a věž koupilo za 6,05 mil. Kč, tedy o celých 250 tis. Kč dráž, než bylo nutné. Paní redaktorka si však již nevšimla, že cena 5,8 mil. Kč je uváděna bez DPH (celkem tedy 7 mil. Kč s DPH), zatímco cena 6,05 mil. Kč je včetně této daně. Město tedy ve skutečnosti netratilo zbytečně 250 tis. Kč, ale naopak se jednáním s dodavatelem podařilo výslednou částku snížit o celý jeden milion korun (rozdíl mezi původní nabídkou 7 mil. Kč s DPH a schválenou cenou 6 mil. Kč s DPH).

Druhou velkou nepravdou v článku je tvrzení, že město Hradec Králové mohlo na stavbu nové cyklověže získat dotaci z IROP ve výši 85 %. Město však na Riegrově náměstí do budoucna neplánuje cyklověž, ale podzemní zakladačový systém pro úschovu kol. Jedná se o odlišný projekt s odlišnou specifikací. V případě podzemního systému technologie vyžaduje, aby projektové práce a stavební práce byly realizovány jedním dodavatelem. V takovém případě však nelze splnit dotační podmínky IROP z důvodu rozporu mezi podmínkami dotace a zákonem o veřejných zakázkách. Rozpor v podmínkách výzvy a realitou výstavby zakladače město řeší s dotačním orgánem. V současné době a bez změny dotačních podmínek není možné výstavbu financovat z dotačních prostředků. I tuto informaci měla paní redaktorka k dispozici. Složitost situace s výstavbou parkovacích věží vystihuje i fakt, že v jiných městech je financování z dotace předmětem stížností na ÚOHS.

Závěrem bych jen chtěl zdůraznit, že systémy pro bezpečné ukládání kol jsou především službou veřejnosti. Nejen vedení města si uvědomuje, že cyklověž přináší občanům a návštěvníkům města důležitou a poptávanou službu bezpečné úschovy kol. Toto si uvědomují i všechny zastupitelské kluby, které se shodly na odkupu cyklověže (pro bylo 25 zastupitelů, proti 4). Jsem přesvědčen, že se zastupitelstvo v této situaci zachovalo v souladu s dlouhodobými prioritami města i s ohledem na přání a názory tisíců uživatelů tohoto zařízení. Cyklověž je plně funkční a může obyvatelům našeho města sloužit ještě dlouhou dobu.