Spolek KOS (Kruh pro občanskou společnost) se v našem městě velmi angažuje, především při napadání nejrůznějších investičních záměrů města. Nejčastějšími nástroji spolku jsou kritika, odvolání, stížnosti a petice. Prostřednictvím svého předsedy, architekta Jana Čížka, spolek vystupuje jako samozvaný „strážce“ morálky a veřejného zájmu. Skutečnost je však poněkud jiná, jak dokládá i aktuální kauza s výstavbou ve Špindlerově Mlýně. Zde se sám předseda KOSu Čížek zachoval zcela jinak, než deklaruje v Hradci Králové. Bez ohledu na veřejný zájem se řídil starým českým příslovím „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Panu Čížkovi nezáleželo na tom, zdali jsou jím navržené stavby v rozporu s platným územním plánem, zdali další výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí v území, jež je součástí Krkonošského národního parku.

Doporučuji zhlédnout reportáž České televize ze dne 21. 2. 2017 (odkaz zde) a přečíst si článek Mladé fronty Dnes (odkaz zde), kde je problém podrobněji popsán.

Spolek KOS a jeho předseda se tímto postojem zcela zdiskreditovali a ve světle nových skutečností i probíhajícího soudního řízení považuji za zcela nevhodné, aby se spolek nadále vyjadřoval k dalšímu rozvoji města Hradce Králové. Taktéž si můžete přečíst můj starší článek, ve kterém se věnuji rozdílu mezi pozitivním a negativním přístupem v rozvoji města (odkaz zde).