Kde se v Česku nejlépe žije? Podle srovnání společnosti Obce v datech se Hradec Králové umístil na 24. místě z 206 srovnávaných měst a obcí. Průzkum byl založen na srovnání veřejně dostupných dat v oblastech zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech českých obcích s rozšířenou působností. Zahrnuje celkem 29 ukazatelů vyjadřujících úroveň zdraví prostředí, dostupnosti zdravotní péče, práce, bydlení, vzdělání či dostatečnost služeb. Celý průzkum včetně vysvětlení použité metodiky je umístěn na adrese www.obcevdatech.cz.

Z vyhodnocení dat vyplývá, že mezi přednosti života v Hradci Králové patří dobrá dostupnost zdravotní péče, kvalitní životní prostředí i nízké znečištění ovzduší. Dále pak město vykazuje dobrou dostupnost služeb a vzdělávacích zařízení, kvalitní je i napojení města na silniční a dálniční infrastrukturu. Naopak prostor pro zlepšení existuje zejména v oblasti dostupnosti bydlení, které je v Hradci Králové dražší z důvodu vysoké poptávky.

Ještě o poznání lepší výsledky Hradec Králové vykazuje ve vnímané kvalitě života mezi obyvateli města. Jedná se o průzkumy, které nepracují s daty, ale dotazují se občanů na jejich subjektivní spokojenost s kvalitou života. Město Hradec Králové si průzkumy spokojenosti obyvatel nechává zpracovat pravidelně, naposledy v roce 2017. Sběr dat proběhl v měsících říjen a listopad a průzkum vypracovala Katedra sociologie Filosofické fakulty UHK. Dotazník obsahoval desítky otázek na spokojenost v různých oblastech (kultura, sport, městská policie, sousedské vztahy, komunikace s radnicí…) a dotázáno bylo 994 respondentů ze všech věkových kategorií a z různých městských částí. Na základní otázku „Jak jste spokojen(a) s Hradcem Králové jako místem, kde žijete?“ necelých 93 % respondentů vyjádřilo spokojenost, z nichž téměř polovina respondentů (48 %) zvolila odpověď „velmi spokojen/a“, dalších 45 % respondentů zvolilo odpověď „spíše spokojen/a“. Pouze 7 % respondentů volilo odpověď „spíše nespokojen/a“ a jen 3 lidé uvedli, že jsou „velmi nespokojeni“.

Dle provedeného průzkumu je spokojenost občanů města s životem v Hradci Králové je dlouhodobě vysoká a Hradec Králové ve srovnání s jinými městy, ve kterých se realizují obdobné výzkumy, patří v podílu spokojených občanů na nejpřednější příčky. Respondenti charakterizovali Hradec Králové jako klidné, hezké, příjemné, čisté město, s dobrým životním prostředím. Za hlavní přednosti města považují jeho architekturu a urbanismus, dále zeleň ve městě a okolní přírodu. K přednostem města řadí také kulturu, vzdělávání, sport nebo síť služeb. K nejpalčivějším problémům podle respondentů patří oblast dopravy a parkování, některé zanedbané lokality nebo objekty ve městě.

Jak jste spokojen s Hradcem Králové jako místem, kde žijete?

graf

Zdroj: průzkum zhotovený Katedrou sociologie, FF UHK