Nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. To jsou základní prvky nového inteligentního dopravního systému, který pro zajištění plynulosti dopravy na svých strategických dopravních uzlech připravuje město Hradec Králové. Systém navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek IZS. Výstavba a instalace jednotlivých modulů organizace městské dopravy 21. století by v Hradci Králové měla začít v roce 2020. Celkové náklady se předpokládají ve výši 305 milionů korun včetně DPH. Město na tuto investici chce využít dotaci v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace, která by mohla být až 212 milionů korun.

„Plynulá doprava je zároveň bezpečná a ekologická. V dnešní hustotě dopravy, jejíž intenzita se během dne několikrát mění, se město neobejde bez sofistikovaného systému řízení provozu,“ vysvětluje náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za rozvoj a investice ve městě. Inteligentní dopravní systém (IDS) je v současnosti standardním nástrojem pro organizaci dopravy v celé řadě měst Evropy včetně Prahy, Brna nebo Ostravy. „Řidiči a veřejnost jednotlivé prvky systému zaznamenají minimálně. V podstatě jde o na první pohled běžné semafory, které ale budou propojené přes celou řadou senzorů, kamer a čidel s centrálním dispečinkem. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy ve městě, což v konečném důsledku sníží jízdní dobu a negativní vliv na životní prostředí,“ doplňuje Vedlich.

IDS je možné pro každé město či lokalitu nastavit individuálně, podle místních podmínek, potřeb či možností. „Jde o jakousi stavebnici, kterou lze postupně doplňovat a rozšiřovat. V Hradci Králové bude IDS složený ze šesti základních modulů, z nichž čtyři tvoří páteřní prvky celého systému, dva jsou jakousi nadstavbou a nemusí být v provozu nebo se mohou doplnit o jiné další,“ popisuje variabilitu systému Vladimír Faltus z Dopravní fakulty pražského ČVUT, který byl členem týmu zpracovatelů studie proveditelnosti IDS v Hradci Králové. Všechny jednotlivé funkce byly průběžně konzultovány s Policií ČR, odborem dopravy magistrátu, hradeckou městskou policií či technickými službami.

Hlavní částí hradeckého IDS bude kompletní výměna zastaralé a místy nespolehlivé světelné dopravní signalizace na území města, tedy semaforů. V některých případech se to bude týkat i samotných sloupů, na kterých jsou semafory umístěné a jsou za hranicí své životnosti, přičemž někde dojde i k jejich částečnému posunu v křižovatce podle požadavků dopravního inspektorátu PČR. „Současně se ve vybraných oblastech nainstalují křižovatkové a strategické detektory. Ty budou umět vyhodnotit rychlost a dobu jízdy nebo mimořádné stavy, jako jsou dopravní nehody nebo kolony,“ doplňuje Faltus. Semafory a sledovaná místa budou prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě propojena s dispečinkem a centrálním prvkem systému. „Ten bude jakýmsi mozkem celého IDS, bude zpracovávat veškerá data v reálném čase, která pak budou sloužit pro operativní řešení vzniklých situací,“ dodává Faltus.

Dalším modulem je vazba systému na MHD, jejímž úkolem je zajistit co nejplynulejší průjezd vozidel po své trase tak, aby nedocházelo ke zpožďování spojů. Hradecký IDS bude zároveň na vybraných místech ve městě připravený na možnost kontroly dodržování rychlosti nebo jízdy na červenou. „Výběr lokalit a úseků odpovídá požadavkům komisí místních samospráv a byl konzultován s městskou i státní policií,“ vysvětluje náměstek Vedlich. Pro stacionární radary byly vytipovány ulice Pražská, Úprkova, Lhotecká, Pouchovská, Zborovská a třída SNP. S úsekovým měřením se počítá v ulicích A. Dvořáka a Koutníkova, průjezd na červenou budou sledovat detektory na křižovatkách v Rašínově a Okružní ulici. „Jedná se o pracovní variantu, umístění radarů a kamer se může ještě změnit nebo doplnit. Jejich propojení s agendou přestupků zároveň ještě není definitivně rozhodnuté, prioritně ale nejde o skryté sledování a pokutování řidičů. Tento modul má za cíl řidiče ukáznit a podpořit plynulost dopravy,“ zdůrazňuje Vedlich.

Město v současnosti připravuje výběrové řízení na dodavatele celého systému. Zahájení stavebních prací, instalace a testování technologií se předpokládá od roku 2020.