Ještě do konce letošního roku by ulici Františka Žaloudka v hradeckých Svobodných Dvorech měl pokrýt nový asfaltový koberec. Rekonstrukce této městské komunikace, která dosud nemá zpevněný povrch, by měla stát zhruba 2,5 milionu korun bez DPH, součástí této investice bude i nový chodník po jižní straně ulice.

„Projekt i stavební povolení již máme, pro zahájení prací tak již chybí jen stavební firma, na kterou nyní město vypisuje soutěž. Podle zadávacích podmínek by pak mělo být hotovo do dvou měsíců od zahájení stavby,“ říká Jindřich Vedlich, náměstek primátora Hradec Králové odpovědný za oblast rozvoje a investic. V rámci celkové rekonstrukce ulice bude obnovena dvoupruhová vozovka a chodník při jižní straně ulice, komunikaci doplní také parkovací pruh pro podélná stání. Podél vedlejší Pálenecké ulice budou zvětšeny plochy se zelení a chodníkem pro nový přechod pro chodce. Zároveň osvětlení v ulici Františka Žaloudka bude odsazeno od plotů přilehlých pozemků tak, aby nebránilo průjezdu techniky pro čištění chodníků.

Stavba je v blízkosti stávajících trvalých porostů, proto je v zadávací dokumentaci i požadavek na ruční výkopy. „V okolí stromů se budou muset výkopy provádět s maximálním ohledem na jejich kořenový systém. Odbor životního prostředí magistrátu i správce městské zeleně hradecké technické služby požadují, aby nedošlo k vysekávání nebo jinému narušení kořenů, které po jejich odhalení mají být ošetřeny s odbornou zahradnickou péčí,“ dodává Vedlich.