V bytech a na zahradách krajského města Hradec Králové žije na deset tisíc psích společníků. Pokud však jejich majitelé chtějí vyrazit na veřejné pozemky, musí mít svého psa vždy na vodítku, nebo riskovat pokutu od městských strážníků. Tato situace by se mohla v brzké době změnit.

Hradecký náměstek Jindřich Vedlich přichází s myšlenkou vybudování psího parku. „Na základě srovnání pravidel pro pohyb psů v Hradci Králové a ostatních městech vyplývá značný nepoměr mezi právy a povinnostmi majitelů psů v našem městě. Právě vybudování prostoru pro volný výběh jejich čtyřnohých kamarádů může být prvním krokem ke zlepšení tohoto stavu,“ říká náměstek Vedlich, v jehož gesci jsou investiční projekty a rozvoj města.

Inspirace pro vybudování psího parku pochází z Brna a dalších měst České republiky i zahraničí, kde obdobné prostory již existují a slouží občanům. A jak by takový psí park vypadal? „V prostoru bude pohyb psů omezen pouze oplocením s uzavíratelným přístupem. Celý areál může být doplněn i jednoduchými herními prvky a zároveň opatřen mobiliářem v podobě laviček a sběrných míst pro psí exkrementy. Zdůrazňujeme, že účelem je poskytnout majitelům psů prostor pro setkávání a volné pobíhání psů, nikoliv pro jejich venčení,“ dodává Eliška Babková z odboru rozvoje města.

Přípravné práce na psím parku probíhají od začátku letošního roku. Nejprve bylo nutné zjistit provozní podmínky z technického i hygienického hlediska. Následovala diskuze o výběru vhodné lokality. Jako jedno z možných míst pro vybudování prvního psího parku byl označen volný prostor mezi koupalištěm Flošna a benzínovou stanicí na Brněnské třídě. „Jedná se o místo v zeleni a blízko centra města, s dobrým přístupem pro pěší a možností parkování v docházkové vzdálenosti. Výhodou je také existence sjezdu pro techniku TSHK. Je to jedna z možností, ale zvažujeme i další lokality,“ upřesňuje informace Vedlich. Celkové náklady by neměly přesáhnout jeden milion Kč, přičemž největší částku si vyžádá vybudování oplocení s opatřeními proti podhrabání. Pokud půjde vše podle plánu, psí park by mohl první návštěvníky přivítat v průběhu příštího roku.


Výcvikový trenažer

Park pro volný výběh psů však není jediným projektem, který by v blízké době mohl začít sloužit hradeckým pejskařům. Uvažuje se také o zřízení sutinového trenažéru pro výcvik záchranných prací. Ten by mohly využívat různé kynologické spolky i městská policie. „Máme tu žádost od Záchranné brigády kynologů Královéhradeckého kraje a nyní se snažíme najít vhodnou lokalitu,“ upřesňuje informace Jindřich Vedlich. Jako jedno z možných řešení se podle něj jeví využití opuštěného areálu u čističky odpadních vod, ve směru na Vysokou nad Labem. „V nevyužívaném areálu jsou chátrající budovy, malý les a louka. Jedná se tedy o ideální prostředí pro výcvik záchranářských prací,“ dodává Kateřina Slováková, členka vedení Záchranné brigády kynologů KHK. I zde jsou prověřovány další lokality.