Radnice Hradce Králové a Vysoké nad Labem si připisují úspěch ve sporu ohledně zákazové značky umístěné na odbočce do Opatovic nad Labem, na spojnici ze směru od Vysoké nad Labem. Krajský soud v Hradci Králové svým rozhodnutím zrušil sporné opatření, které řešilo právě místní úpravu křižovatky.

Všichni řidiči směřující z jižní části města či z Vysoké nad Labem na dálnici D11 a Pardubice mohou po více než roce znovu legálně odbočovat na Opatovice nad Labem a pokračovat dále na mimoúrovňovou křižovatku. „Dosavadní nutnost zajíždění vozidel až na křižovatku u Makra, kde se řidiči otáčeli a najížděli zpět na silnici I/37 mezi Hradcem a Pardubicemi, zbytečně zvyšovala počty najetých kilometrů a tím zatěžovala nervy i peněženky řidičů,“ dodává Jindřich Vedlich, náměstek pro rozvoj Hradce Králové.

Právě hradecký náměstek Vedlich a starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák stáli u podání správní žaloby, jejímž cílem byl návrat k původnímu stavu dopravního řešení s možností odbočení. Aby vyšli vstříc i obyvatelům Opatovic nad Labem, byly navrženy varianty pro zmírnění dopravní zátěže v této obci (o navrhovaných variantách více zde).

Pardubický magistrát, jež je odpovědný za umístění zákazové značky, zvažuje kasační stížnost. O dalších krocích se však s definitivní platnosti rozhodne teprve tehdy, až všechny zúčastněné strany obdrží písemný rozsudek.

Situace