Má město Hradec Králové nákladem 200 mil. Kč rekonstruovat Velké náměstí jen proto, aby na něm mohlo být zachováno obří parkoviště? Názor vedení města je jasný. Velké náměstí patří k nejcennějším památkám našeho města a je třeba mu navrátit důstojnost, tedy vymístit většinu automobilů do parkovacích domů v docházkové vzdálenosti (Regiocentrum a Gayerova kasárna) a na náměstí zachovat pouze krátkodobé stání. Volná plocha v historickém centru pak umožní konání nejrůznějších společenských a kulturních akcí, které zde mají stovky let trvající tradici.

Bohužel, jak vyplynulo na setkání vedení města s občany KMS historický střed města, zachování náměstí jakožto parkoviště je nepřekročitelný požadavek odpůrců rekonstrukce. Všichni přítomní na veřejné schůzi se přesvědčili, že dílčí otázky nivelity či dopravní obslužnosti jsou jen zástupnými důvody, avšak těžiště spočívá jen a pouze v počtu parkovacích míst. Jednatel společnosti Hradecká realitní, která se odvolala proti územnímu řízení na rekonstrukci Velkého náměstí formou systémové podjatosti a projekt tak zdržela o řadu let, na veřejné schůzi uvedl, že „aby vše na Velkém náměstí dál fungovalo, je třeba zachovat 232 parkovacích míst“. Jednatel společnosti, Ing. Grym, však vedení města nabízí „kompromis“ a spokojil by se s 221 parkovacími místy. Ty dle jeho tvrzení „lze umístit kolem dokola toho náměstí jako náhrdelník, bez překážek v těch pěších koridorech, bez nějakých zakrývaní výhledů, bez umísťování aut na plochu“. Je však nutné toto odmítnout se závěrem, že oproti současnému stavu by se nejednalo o výraznější změnu, kdy dnes se na náměstí existuje přibližně 250 parkovacích míst. Připravený projekt pak počítá se zachováním přibližně 120 parkovacích míst.

Velké náměstí patří k nejcennějším památkám našeho města. Cílem hradecké radnice je obnova tohoto významného prostoru. Město má hotový projekt a v rozpočtu jsou přiděleny finance na realizaci. Bohužel, město nesmí ve věci konat z důvodu systémové podjatosti a lze předpokládat, že obstrukce ze strany příznivců obřího parkoviště v historickém středu města budou pokračovat i ve stavebním řízení. Termín rekonstrukce tak dnes nelze odhadnout. Slabou útěchou pro Hradečáky tak může být pouze příslib provizorních oprav povrchu Velkého náměstí, které provedou technické služby po skončení opravy vodovodů a kanalizace.