Zadávací dokumentaci, výběrovou komisi i cenové rozpětí nabídek na stavbu první etapy nového fotbalového stadionu v Hradci Králové budou městští zastupitelé schvalovat na svém zasedání v červenci.

„Vše je již připravené k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. To je ale již toto úterý a zastupitelé by tak neměli dostatek času se s materiálem seznámit, zjistit si případné další potřebné informace,“ vysvětluje Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro oblast investic. „Jde o velký a komplikovaný projekt za stovky milionů korun, nerad bych, aby s tím byly spojené nějaké pochyby. Zároveň bych rád společně s projektanty zadávací dokumentaci projednal s jednotlivými zastupitelskými kluby a na maximum jejich dotazů odpověděl ještě před zasedáním zastupitelstva, které chci mimořádně svolat na 17. července,“ dodal Vedlich. Výběrové řízení na stavební firmu by mělo být dvoukolové. V prvním kole bude hodnocena kvalifikace uchazečů, v druhém pak samotné nabídky.

Město bude fotbalový stadion v Hradci Králové stavět po etapách. V první fázi se postaví hlavní západní tribuna, ve které bude zároveň zázemí pro klub, hráče, fanoušky a novináře, a severní bok ze strany od Orlice. „Maximální cenu na stavbu těchto nejnákladnějších částí stadionu máme podle zadávací dokumentace stanovenou na 395 milionů korun bez DPH a město ji uhradí kompletně z vlastních zdrojů. Jestliže výběr stavební firmy nebudou provázet komplikace, stavět by se mohlo začít na přelomu letošního a příštího roku. Veškerá stavební povolení již máme,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich. Souběžně s první fází stavby se bude připravovat druhá etapa na dokončení celého stadionu, tedy zbývajících dvou tribun, která by měla časově navazovat na dokončení první etapy.