Vážení Hradečané, jako obyvatel našeho města plně chápu rozhořčení nad současnou podobou Velkého náměstí a cením si nenásilného protestu formou vysazování květin. Přesto, že město má zpracovaný projekt, získalo potřebná povolení včetně souhlasů stovek majitelů nemovitostí a na opravu má v rozpočtu i peníze, opravovat nesmí. Snaha navrátit historickému centru města důstojnou podobu dosud ztroskotává na obstrukcích a špatných zákonech.

Velké náměstí patří k nejcennějším památkám našeho města. Cílem hradecké radnice je obnovit prostor pro konání kulturních a společenských akcí a zároveň přijmout taková opatření, která zajistí návštěvnost náměstí i po jeho rekonstrukci. Bohužel, v průběhu územního řízení byla podána námitka, že úředníci, kteří by věc řešili, tajemnice magistrátu i primátor jsou podjatí. Namísto stavební techniky provádějící tolik potřebné opravy tak nad osudem historického centra stále visí velký otazník.

Rekonstrukci historického Velkého náměstí za zhruba 200 milionů korun město připravuje od roku 2009, kdy byl tehdejším zastupitelstvem v rámci ideové soutěže vybrán a schválen návrh významného českého architekta Jiřího Krejčíka. Projekt byl prezentován veřejnosti na dvou setkáních v Muzeu východních Čech, na půdě magistrátu a v mnoha článcích a tiskových zprávách v médiích. V roce 2014 město podalo žádost o územní rozhodnutí a podařilo se získat souhlasy téměř dvou stovek majitelů dotčených nemovitostí. Projekt byl zařazen do rozpočtového výhledu se zahájením realizace v roce 2016.

Společnost HRADECKÁ REALITNÍ, s.r.o., však podala námitku podjatosti. Společnost je propojená se Spolkem pro kvalitu života, jehož snahou je zabránit rekonstrukci Velkého náměstí v navržené podobě a docílit zachování maximálního počtu parkovacích míst. Na základě podané námitky a následného odvolání došlo k přesunutí celého spisu ohledně rekonstrukce Velkého náměstí pod hořický stavební úřad, a tím ke zdržení celé investiční akce. Spis má přibližně 4000 stran a zhruba 400 účastníků, jejichž skladba se neustále mění. Někteří své nemovitosti prodávají, jiní mění adresu, právnické osoby se přejmenovávají. Od začátku přípravy rekonstrukce se vyskytla bohužel už i úmrtí účastníků, a s tím související následný proces vypořádání dědictví. Celé řízení je tedy velmi složité a časově náročné, avšak ani po vydání územního rozhodnutí hořickým úřadem nebude vyhráno, protože aktivisté se mohou znovu odvolat do stavebního řízení. Je tak docela možné, že kvůli zákonům umožňujícím obstrukční jednání dokáže několik osob zdržet rekonstrukci náměstí o mnoho let.

Odkládání rekonstrukce naplánované na rok 2016 však neznamená jen komplikace ve správním řízení, vyšší náklady a setrvání v nevyhovujícím stavu historického centra. Narušily se tím i dohody se správci sítí, kteří již museli přistoupit k výměně havarijních úseků vodovodů, kanalizací či plynového potrubí. Navíc je povrch náměstí na mnoha místech v takovém stavu, že město bude muset v nejbližší době zajistit nutné opravy povrchů. Nemožnost provést uvedené opravy v rámci jediné celkové rekonstrukce znamená nejen značné náklady navíc, ale i výrazně delší čas záboru náměstí pro účely stavby.

Smutným faktem je, že v průběhu přípravy rekonstrukce Velkého náměstí proběhla řada schůzek, kdy se město snažilo se zástupci Spolku nalézt společnou řeč. Na základě společných jednání došlo k úpravám v projektu, například ke zvětšení prostoru pro letní předzahrádky restaurací, zvýšení počtu parkovacích míst oproti původnímu projektu, byly navrženy individuální schůzky ohledně rekonstrukcí domovních přípojek, došlo k předláždění kritických úseků v podloubí a tak dále. Přes tyto vstřícné kroky města však zástupci Spolku kompromis odmítli a vydali se cestou obstrukcí.