Hradec Králové se řadí k městům se spokojenými cyklisty. Vznikají zde kilometry nových stezek, máme vysoký počet dojíždějících na kole do práce i rekreačních cyklistů a město se stalo místem výstavby první české cyklověže. Tento zprvu soukromý podnikatelský nápad se v prostředí České republiky dobře uchytil a dnes funguje v řadě měst.

Pilotní projekt společnosti Systematica na vybudování cyklověže u hradeckého nádraží byl uskutečněn za podpory města Hradec Králové, které pro stavbu poskytlo pozemek a nabídlo i součinnost při nutných správních řízeních. Cyklověž na Riegrově náměstí poskytuje důležitou službu pro občany, kteří zde mohou za symbolický poplatek své kolo bezpečně uložit. Zároveň se jedná o dobrou reklamu pro město samotné. Především z těchto důvodů zastupitelé v květnu 2017 souhlasili s odkupem této stavby pro úschovu kol za 6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že věž stojí také na pozemcích společnosti Balvinder (skupina CPI, nový majitel hotelu Černigov), bylo podmínkou města doložení takových dokumentů (smluvních vztahů), na základě kterých bude možné provozovat cyklověž až do doby demolice hotelu a výstavby nového. Tato podmínka nebyla ze strany vlastníka věže, společnosti Systematica, do dnešního dne splněna.

Naopak, jednatel společnosti Systematica mi v listopadu 2017 na osobní schůzce předal písemné stanovisko, jehož obsahem bylo rozhodnutí nepokračovat v jednání o koupi cyklověže na Riegrově náměstí a nastínění dalšího postupu, tedy zaměření pozornosti na přípravu výstavby nových cyklověží. Tento dopis mohu kdykoliv předložit a zveřejnit. Je tedy s velkým podivem, že nyní společnost vyvíjí snahu donutit město pomocí petice k odkupu stávající cyklověže. Znovu opakuji, že Hradec Králové měl zájem na odkupu cyklověže, jejímu provozování na stávajícím místě a přesunutí na jiné místo po zahájení stavebních prací na hotelu Černigov. Avšak ani rok od schválení odkupu zastupitelstvem nedošlo ze strany společnosti Systematica k doložení požadovaných dokumentů.

Hradečané se však nemusí bát, že by o službu v podobě bezpečného uložení svých kol přišli. Město ve spolupráci se SŽDC a ČD hledá vhodné místo pro výstavbu nového zakladače pro úschovu kol, který by se nacházel u hlavního nádraží.