V posledním roce se množí stížnosti na hluk v městských částech sousedících s hradeckým letištěm. Na jedné straně místí občané vědí, že bydlí v okolí letiště, s čímž je spojena vyšší hladina hlukové zátěže, na straně druhé však chápeme jejich znepokojení v souvislosti s enormním nárůstem letových pohybů. V roce 2015 bylo evidovaných 42 tis. letových pohybů, v roce 2017 předpokládáme již přes 75 tis. Tento nárůst je třeba z pozice města regulovat.

Zvýšení provozu na hradeckém letišti je způsobeno především výcvikem pilotů vrtulníků v leteckých školách. Důležitost výcviku nezpochybňujeme, avšak je třeba přijít s takovým řešením, které nebude znamenat tak výrazné snižování kvality bydlení v okolí letiště. S klasickým leteckým provozem přitom problém není.

Rada města z uvedených důvodů představenstvu Leteckých služeb HK uložila zpracování návrhu na omezení těchto letů. Konkrétní opatření mohou spočívat ve stanovení hodin a dnů určených k výcviku, stanovení maximálního počtu tréninkových letů, přesnějšímu vymezení letových koridorů a hladin. Všechna tato opatření by měla primárně směřovat ke snížení hlukové zátěže z letiště na hodnoty přechozích let.

Cílem města je zajistit ekonomiku letiště a tím i jeho budoucí rozvoj, avšak se zohledněním komfortu zde bydlících občanů. Problémem není existence letiště ani jeho běžný provoz, problémem je nárůst dopravy v posledních několika letech spojený s vrtulníkovým výcvikem. Jako zástupci města jsme povinni dbát na komfort bydlení našich občanů.