„Konečně máme to, na co jsme čekali 9 let. Zkraje týdne nabylo právní moci obecné stavební povolení k výstavbě nového fotbalového stánku v Malšovicích. Velké poděkování patří vedení města i zaměstnancům investičního a stavebního odboru magistrátu města,“ říká úvodem rozhovoru na téma výstavby nového stadionu Richard Jukl, místopředseda představenstva FC HK.

Co tedy zbývá k zahájení výstavby? Odpovídá Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města. „Stavební povolení se skládá ze třech částí. Nyní máme vydané stavební povolení od vodoprávního úřadu, které se týká vodovodních a kanalizačních přípojek a stavební povolení obecného stavebního úřadu, které bych označil za nejdůležitější, protože povoluje samotnou stavbu stadionu. K úplnosti nám chybí stavební povolení vydávané silničním správním úřadem. Na tomto posledním povolení k zahájení výstavby se intenzivně pracuje.“

Výstavbě nového fotbalového stadionu však nutně předchází demolice toho stávajícího. V jaké fázi demolice se nacházíme? „V minulém týdnu rada města schválila zadání demoličních prací na západní tribunu fotbalového stadionu, které by mohly začít už v říjnu letošního roku. Označil bych to za faktické zahájení prací na novém fotbalovém stadionu. V první fázi demolice dojde k odstranění střechy, likvidaci všech kiosků, komentátorského stanoviště a ovládání světelné tabule. Dojde k demontáži sedaček, které budou osazeny na protilehlou tribunu. Bude odstraněn beton a zůstane pouze pískový val, který musí být ponechán z důvodu statiky,“ přibližuje aktuální vývoj náměstek Vedlich.

Místopředseda fotbalového klubu Jukl dále upřesňuje, jak průběh demoličních prací ovlivní podzimní část ligy. „V měsíci září odehrajeme dva domácí duely. Osmého přijede Vlašim a třiadvacátého Příbram. Na oba zápasy budou k dispozici ještě obě tribuny. Až po zápasu s Příbramí dojde k definitivnímu ukončení provozu západní tribuny. Prostor se stane staveništěm, bude tedy oplocen a bude zde zamezen přístup veřejnosti.“ Náměstek Vedlich doplňuje, že kapacita stadionu po odstranění jedné z tribun bude 4,5 tisíce diváků. „Vše bylo připraveno již vloni, kdy došlo k přestavbě východní tribuny tak, aby splňovala požadavky FAČR. V dnešní době máme oddělené oba sektory určené pro domácí a hostující fanoušky, VIP prostory a tiskové středisko. Stadion bude splňovat i ve stavebním režimu veškeré předepsané nároky.“

Také komfort diváků zůstane zachován i v průběhu demoličních prací. „Před započetím demolice dojde k renovaci toalet na obou stranách východní tribuny. Po několika letech najde fanoušek patřičné sociální zázemí na našem stadionu,“ říká místopředseda představenstva Jukl a dodává, že současné kroky jsou jasným signálem, že je vůle hradecký fotbal posunout dále.