Pane Špryňare, ve svém komentáři z 9. června jste uvedl, že Hradec Králové nemá nový stadion kvůli „abnormální neschopnosti“ současného i minulých vedení města. Dlouho jsem nečetl takovýto článek plný zloby a nenávisti. Nedá mi, než na tato Vaše příkrá slova reagovat, protože Hradecký Deník jsem vždy považoval za velmi seriózní noviny a nerad by svůj názor měnil.

Pokud jde o Vaše tvrzení o „abnormální neschopnosti“ vůči všem současným i minulým členům vedení našeho města, jedná se z Vašich úst o dosti troufalé tvrzení. Nemohu hovořit za další členy vedení (současného i minulého), ale za mnou, jakožto za investičním náměstkem primátora, je za šest let mnoho úspěšně realizovaných investičních projektů města v celkové částce stovek milionů korun. Jaké jsou však výsledky Vaší práce, kromě mnoha článků poškozujících hradecký fotbal?

Hradečtí fanoušci mne znají, většina z nich osobně. Vědí tak dobře, že v roce mého nástupu do funkce náměstka pro rozvoj města (2010) jsem převzal již rozpracovaný projekt stadionu v rámci Parku Malšovice – ECE. V roce 2013, po složitém získání územního rozhodnutí, se však investor stavby rozhodl od projektu ustoupit. S tímto jsme jako vedení města nemohli dělat nic jiného, než vymoci smluvní pokutu ve výši téměř 5 mil. Kč a ihned zahájit přípravy nového projektu. K novému stadionu je nyní dokončována dokumentace k územnímu řízení a děláme vše proto, aby samotná stavba mohla být zahájena v druhé polovině příštího roku.

V této souvislosti si troufnu si tvrdit, že pokud by každý ze zúčastněných udělal pro nový stadion to co já, mohl by už dávno stát. Než se tak stane, předěláme jednu z tribun v souladu s požadavky FAČR tak, aby hradecký klub mohl odehrát většinu nadcházející sezóny na domácím hřišti. Prosazení této investice ve výši 13 mil. Kč na úpravy tribuny nebylo vůbec jisté a znamenalo dlouhá vyjednávání na politické úrovni. Z tohoto důvodu má slova o pokoře k dosaženému řešení, které nebylo samozřejmé. Jedná se totiž o investici nad rámec 400 milionů za nový stadion.

Tuto moji reakci na neseriózní komentář pana Špryňara zasílám redakci Deníku. Věřím, že bude otištěna v rámci zachování objektivity v plném rozsahu.