Co mají společného Velké náměstí v Hradci Králové a Malostranské náměstí v Praze? Malostranské náměstí v Praze patří k necennějším historickým náměstím v republice a pražští obyvatelé si již dlouho přejí jeho rekonstrukci. Dříve bylo náměstí volným prostorem k setkávání a posezení, nyní slouží jako odstavné parkoviště. Rekonstrukci směrem k obnově původní funkce prosazuje radnice městské části i pražský magistrát, avšak jedna skupina se vymezuje proti a rekonstrukci brání. Jedná se o část poslanců, kteří se bojí, že přijdou o možnost snadného parkování pár kroků od svých kanceláří. Poslanec Váňa z ČSSD se dokonce vyjádřil, že „s auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské“ (odkaz na vyjádření zde). Jak současný stav, tak i návrh si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku.

01

Podobnou situaci řešíme i v Hradci Králové, v jednom z nejstarších doložených českých měst. Návrší nad soutokem Labe a Orlice bylo osídleno už v pravěku a předpokládá se, že zpevněná plocha se na místě dnešního Velkého náměstí rozkládala ještě před založením města. Je naší povinností tento historický odkaz podpořit.

Město a většina jeho obyvatel si rekonstrukci Velkého náměstí přeje, avšak nepočetná skupina osob kolem „Spolku pro kvalitu života“ si vytyčila za svůj cíl proti stavbě bojovat. Spolek a jeho zástupci mají soukromé zájmy na zachování obřího parkoviště v historickém středu města. Automobily jsou dle petice Spolku „vrcholem dosažených technologických poznatků, špičkou designu, reprezentantem svého majitele, atrakcí pro kolemjdoucí. (…) Lidé svá auta často vnímají jako svou součást, členy rodiny, pojízdné kanceláře, osobní šperky“ (odkaz na vyjádření zde).

V současné době není možné v přípravě rekonstrukce Velkého náměstí pokračovat z důvodu námitky podjatosti. Tato námitka byla podána účastníkem řízení – společností Hradecká realitní, jejímž jediným jednatelem je Ing. Grym, předseda Spolku pro kvalitu života. Námitka podjatosti byla vznesena proti všem zaměstnancům odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové včetně vedoucího odboru hlavního architekta, všem zaměstnancům odboru stavebního Magistrátu města Hradec Králové včetně vedoucího odboru stavebního, tajemnici Magistrátu města Hradec Králové a primátorovi města Hradec Králové. Namítaným důvodem podjatosti je skutečnost, že všechny uvedené osoby jsou v pracovněprávním a obdobném vztahu ke Statutárnímu městu Hradec Králové, které je žadatelem o vydání územního rozhodnutí pro rekonstrukci Velkého náměstí. Krajský úřad Královéhradeckého kraje již rozhodl o tom, že primátor vyloučen z projednávání a rozhodování není. Krajský úřad naopak poukázal na povinnost obce pečovat o svůj majetek a v této souvislosti uvedl, že vyjádření vedení města k rekonstrukci Velkého náměstí svědčí o odpovědném přístupu k povinnostem, které obcím ukládá nejen zákon o obcích, ale i norma veřejného práva, kterou je stavební zákon, a dokonce Listina základních práv a svobod.

Bohužel, stěžovatelé se proti rozhodnutí krajského úřadu odvolali. Je tak docela možné, že těchto několik osob dokáže legální cestou zdržet rekonstrukci náměstí o měsíce až roky. Jedná se o smutný příklad, kdy soukromý zájem stopnul rekonstrukci všem obyvatelům Hradce Králové.

 

Pozice města

Rekonstrukce Velkého náměstí je dlouhodobou prioritou Hradce Králové. Magistrát města musí ochraňovat veřejný zájem a hledat jeho soulad se zájmy soukromými. Proto jsme také přistoupili k dílčím úpravám v projektu – došlo ke zvětšení prostoru pro letní předzahrádky restaurací, měnila se niveleta náměstí s ohledem na obavy z přívalových dešťů, byly navrženy individuální schůzky ohledně rekonstrukcí domovních přípojek, došlo k předláždění kritických úseků v podloubí a tak dále. Nelze však ustoupit z toho zásadního, tedy že náměstí má sloužit především lidem a ne pro odstavování automobilů. K parkování ať slouží parkovací dům Krajského úřadu, plánovaný parkovací dům v Gayerových kasárnách, přilehlé ulice nebo přibližně 120-130 míst, která budou na náměstí ponechána. Navíc je po rekonstrukci připravováno zavedení linky MHD do prostoru Velkého náměstí, což umožní pohodlnou dopravu i pro méně mobilní občany. Jedná se o řešení, které ve svém regulačním plánu v roce 1928 načrtl Josef Gočár a autobus přes náměstí skutečně v období 30.-50. let minulého století projížděl. Obnovení této tradice je dalším z kroků na podporu návštěvnosti Velkého náměstí.

02

Význam volných prostranství v centru města je nenahraditelný. Vytvářejí kontrast oproti obsazeným parkovištím u obchodních center a na sídlištích, poskytují místo pro volný pohyb a prohlídku jedinečného historického středu města. Mohou se tu konat koncerty a trhy, které zde mají stovky let trvající tradici. Odpovězte si sami na otázku, zda na náměstí patří spíše vydlážděná plocha s historickým morovým sloupem, kašnou, pítky, lavičkami a dalšími prvky drobné architektury včetně několika stromů pro zlepšení klimatu, nebo plocha pro parkování zhruba 260 automobilů.

Cílem města Hradec Králové je vytvořit prostor pro setkávání lidí, pro konání kulturních a společenských akcí. V současné době však nelze pokračovat v územním řízení a další postup je zcela závislý na vypořádání námitky ohledně podjatosti.