Intenzivní jednání a hledání kompromisního řešení vedou radnice Hradce Králové a Vysoké nad Labem s cílem umožnit průjezd řidičům jedoucím z Hradce Králové přes Vysokou nad Labem směrem k dálnici D11 přes Opatovice nad Labem. Zákazová značka, která zde řidičům jedoucím od Vysoké nad Labem na dálnici nepovoluje odbočit vlevo, je nutí zbytečně najíždět další kilometry.

Všichni řidiči, kteří byli zvyklí využívat krátkou spojnici mezi Vysokou nad Labem a Opatovicemi nejen k co nejrychlejšímu napojení na dálnici D 11 do Prahy, ale i k přímé cestě do Opatovic, se musejí tomuto místu posledních několik měsíců složitě vyhýbat. Proč? Nově je totiž na křižovatce před Opatovicemi dopravní značka zakazující odbočení vlevo.

„Původní řešení mimoúrovňové křižovatky s napojením na Vysokou nad Labem však podle dostupných informací počítalo. Stávající stav je z pohledu města, ze kterého denně tím směrem míří hodně řidičů, krajně nevhodný,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich, který se společně se starostou obce Vysoká nad Labem snaží tento problém vyřešit ve prospěch řidičů. Při stanovování dopravního značení se opomnělo město Hradec Králové i Vysokou nad Labem zahrnout mezi účastníky řízení, jehož výsledkem je nově zákaz odbočení vlevo a tudíž výrazné komplikace pro řidiče.

Dopravní projektanti a odborníci už přišli na několik řešení, která by mohla situaci zlepšit. „První variantou je snížení rychlosti průjezdu v kombinaci se zákazem předjíždění Opatovicemi nad Labem v kombinaci s novým řešením křižovatky u benzinové pumpy do podoby kruhového objezdu. Druhou reálnou se zdá být varianta spojená s vyřešením výkupu pozemků pro obchvat Opatovic nad Labem, který by navazoval na zaslepenou původní komunikaci. Obchvat by vedl k malému rondelu u obce, který je již napojen na mimoúrovňovou křižovatku. Poslední cesta k vyřešení této nepříjemné situace vede přes velice finančně náročné vybudování Jižní spojky, o kterou město usiluje už delší dobu. Rovněž jižní propojení od nájezdového ramena u Makra vedoucí k čistírně odpadních vod v Hradci Králové je zahrnuto v jedné z variant konceptu připravovaného územního plánu města, ale i to bude příliš nákladný a komplikovaný projekt, “ vypočítává Jindřich Vedlich. Dodává, že situaci by mohlo zklidnit i zpětné zahrnutí mimoúrovňové křižovatky u Bukoviny do výstavby, což ovšem ŘSD takřka nepřipouští i když zástupci města Hradec Králové o to od jejího vypuštění z plánů realizace usilují.

Ve hře bylo i možné napojení ukončené silnice na nově vybudovanou rychlostní komunikaci. Tato varianta bohužel nesplňuje všechny potřebné normové a technické požadavky na připojení k rychlostní komunikaci a svou roli hraje i blízkost vybudovaného nájezdu první patra Opatovické křižovatky.

„Velký počet vozidel mířících na D11 jezdí denně nejen z některých částí Hradce Králové, ale i od Vysoké nad Labem. Tato auta nyní narazí na zákazovou značku u Opatovic, a pokud chtějí pokračovat směrem k dálnici, musejí udělat dopravní přestupek a zákaz porušit. Nebo mohou odbočit podle dopravního značení doprava a otočit se až na několik kilometrů vzdálené křižovatce u Makra, a po ujetí cca 6 km se vrátit na totéž místo, jen z jiné strany,“ kroutí nad zbytečným problémem hlavou starosta obce Vysoká nad Labem Jiří Horák. Souhlasí s hradeckým náměstkem Jindřichem Vedlichem, který tvrdí, že pokud nedojde k nějaké shodě, nebo nebude-li vůle řešit tuto situaci ze strany pardubického ŘSD, podá Hradec Králové a Vysoká nad Labem správní žalobu na stanovení dopravního značení.

„Nastíněná řešení jsou projednána s odborníky na dopravu a jsou reálná. Financování by ovšem bylo na pardubickém ŘSD, protože se jedná o lokalitu, která je mimo Královéhradecký kraj. Navíc pochybení není na naší straně. Důsledky této chyby pociťují jak Hradečané, tak občané Vysoké nad Labem a přilehlých obcí, “ doplňuje Jindřich Vedlich.

Shrnutí řešení z hlediska finanční i technické náročnosti

Krátkodobým a nejpřijatelnějším řešením pro řidiče je varianta snížení rychlosti průjezdu v kombinaci se zákazem předjíždění Opatovicemi nad Labem a s novým řešením křižovatky u benzinové pumpy do podoby kruhového objezdu (varianta č.1), podmínkou je ovšem úprava dopravního značení tak, aby řidiči mohli opět odbočovat doleva z vedlejší silnice od Vysoké nad Labem.

Střednědobým řešením, které by pomohlo řidičům, je varianta spojená s vyřešením výkupu pozemků pro obchvat Opatovic nad Labem, který by navazoval na zaslepenou původní komunikaci. Obchvat by pokračoval k malému rondelu u obce, který je již napojen na mimoúrovňovou křižovatku (varianta č. 2.). I tato varianta je reálná, ovšem finančně i termínově náročnější. Je zde navíc jedno úskalí, kterým je připravovaný územní plán obce Opatovice nad Labem. Ten nepočítá s vybudováním této trasy a není v něm tedy ani zahrnutý význam veřejné prospěšnosti stavby. To výrazně snižuje šanci zde takovou komunikaci vybudovat. V tomto případě je podmínkou ovšem úprava dopravního značení tak, aby řidiči mohli opět odbočovat doleva z vedlejší silnice od Vysoké nad Labem.

Dlouhodobým řešením je městem již avizované vybudování Jižní spojky, o kterou město Hradec Králové velmi stojí. Případně vybudování Jižního propojení od nájezdového ramena u Makra vedoucí k čistírně odpadních vod v Hradci Králové, což je zahrnuto v jedné z variant konceptu připravovaného územního plánu města, ale i to bude příliš nákladný a komplikovaný projekt.

V nejbližší době budou rovněž zpracovány přesnější statistiky průjezdů vozidel mířících od Vysoké nad Labem přes inkriminované místo s problémovým dopravním značením až k napojení na dálnici D11.

Hradec Králové vnímá tento zdánlivě malicherný problém dopravního značení jako chybu, která má za následek zbytečné směřování dopravy zpět na mimoúrovňové křížení u Makra. Toto zajíždění vozidel přitěžuje jak dopravě, tak životnímu prostředí a zbytečně navyšuje počty ujetých kilometrů občanů směřujících směrem na Pardubice nebo dálnici z východní části města Hradec Králové a obce Vysoká nad Labem.