Na různých místech po celém městě byly v minulých dnech rozmístěny další nádoby na drobný elektroodpad. Celkem je v Hradci Králové již sedmdesát těchto červených nádob, město má tak v současnosti jednu z nejhustších sítí na tyto odpady. Červené kontejnery, do kterých patří menší domácí spotřebiče nebo použité baterie, doplňují vybraná stanoviště na tříděný odpad, kterých je ve městě více než pět set.

K rozšíření sběrné sítě na elektroodpad došlo díky dohodě mezi městem, kolektivním systémem zajišťujícím sběr elektroodpadu Asekol a Hradeckými službami. „Hradec Králové má v současnosti jednu z nejhustších sběrných sítí na tyto odpady. Snažíme se vytvořit podmínky pro to, abychom maximálně snížili množství elektroodpadu, který končí v nádobách na směsný odpad,” uvedl městský odpadový hospodář Radek Sokol. Seznam jejich stanovišť a mapa jsou umístěny na webových stránkách www.hradeckesluzby.cz a www.cervenekontejnery.cz.

Další novinka na podporu třídění odpadu v Hradci Králové se připravuje na začátek příštího roku. Poté, co město v minulém roce vybavilo rodinné domy popelnicemi na papír a plasty, klesl v těchto lokalitách podíl nevytříděného komunálního odpadu téměř na polovinu. Nyní chce hradecká radnice v třídění odpadu více podpořit i obyvatele bytů a tyto domácností plánuje „vybavit“ speciálními taškami na tři základní komodity recyklovatelného odpadu – papír, plasty a sklo. Právě v bytové zástavbě na sídlištích je produkována největší část komunálního odpadu.

„Pilotně se tento projekt odzkouší v bytových domech v Labské Kotlině I a v ulicích Baarova, Jungmanova a Hrubínova,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za oblast rozvoje města. Výhodou těchto tašek je, že jsou z pevnějšího materiálu, omyvatelné a skládací. Jde tak o poměrně jednoduché řešení, jak lidem v bytech vytvořit lepší podmínky pro třídění odpadu.

„V první vlně město nakoupí dva tisíce sad barevných tašek pro základní druhy tříděného odpadu. Testovací provoz bude zahájen během ledna a února a bude trvat přibližně půl roku,“ dodal Vedlich. V tomto období bude sledován a vyhodnocován zájem občanů o tento způsob třídění a objem vytříděného odpadu. Pokud se potvrdí předpoklady a o třídění bude zájem, projekt se rozšíří i do ostatních částí města.