Hradecký deník | 3.10.2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: PETR VAŇOUS | Téma: Magistrát města Hradec Králové

Již příští rok má vzniknout spojnice Tesca s Makrem. Nákupní zóny ležící vedle Hradubické autostrády mají jednu vadu na kráse. Zatím tu neexistuje žádné přímé propojení mezi obchody. Tato situace se však má do několika měsíců změnit. Město na příští rok plánuje novou spojnici mezi obchodním centrem Tesco dále do zóny, jíž dominuje velkoobchod Makro. Stavba měla začít již v letošním roce, ale zkomplikovalo ji vyjednávání s posledním vlastníkem pozemku – Tescem. „S ostatními majiteli pozemků jsme se již dohodli. Teď dolaďujeme převzetí posledního pozemku od Tesca,“ uvedla náměstkyně hradeckého primátora Romana Lišková s tím, že tento obchodní řetězec dal souhlas s vybudováním komunikace na svém pozemku, ale nesouhlasí s prodejem parcely: „Hledáme tak varianty, jak se k pozemku dostat. Jednou z nich je i možnost zřízení věcného břemene za účelem vybudování komunikace. Ale vše ukáží až další jednání.“

Motoristé a řidiči městské hromadné dopravy se zatím mezi zónami musí „prokousat“ přes rušnou Hradubickou silnici. „Uvažované propojení mezi Tescem a Makrem by v budoucnu mělo sloužit například i pro hradecký Dopravní podnik, který by sem měl poslat linku dvanáct. Navíc je tato stavba jedním z klíčových požadavků březhradské komise místní samosprávy,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich s tím, že na tomto propojení se budou podílet i stávající obchodní domy, které v obou zónách sídlí.

BEZ NAJÍŽDĚNÍ NA HRADUBICKOU

Pokud se však jednání s Tescem zadrhnou, počítá radnice s etapizací stavby. Pro potřeby prodloužení stávajícího stavebního povolení minulý týden zastupitelstvo města prodloužilo platnost potřebných majetkových smluv. Uvažovaná spojnice však není jedinou vizí v této lokalitě. Do budoucna totiž město uvažuje o jejím prodloužení tak, aby hlavně autobusy nemusely najíždět na Hradubickou a přímou cestou z Jungmannovy ulice najížděly k Tescu a dále do Makra. To je však podle Jindřicha Vedlich hudba vzdálenější budoucnosti a souvisí s výstavbou takzvané Jižní spojky. Tedy silnice od Bláhovky přes Temešvár, okolo Borovinky až na Hradubickou, kde by vyústila u stávající benzinové pumpy. „Právě spojnice mezi Jungmannovou ulici a Tescem je z tohoto důvodu velmi potřebná. Pro bezpečnost provozu je totiž daleko bezpečnější a elegantnější,“ dodal náměstek. Pokud vše půjde podle plánů, začne se na jižní spojce pracovat za deset let. Hotovo by pak mohlo být o dva roky později. Deník o tom na začátku roku informoval referent ŘSD Michal Doubek. Právě ŘSD je investorem této stavby, jejíž cena převyšuje 1,6 miliardy korun. Stávající územní plán Hradce Králové s jižní spojkou počítá jako se stavbou veřejně prospěšnou, a to proto, že její význam nespočívá pouze v ulehčení dopravy pro město, ale úlohu zde hraje i ekologická funkce.