Od června město opravuje dva památkově chráněné kiosky na Pražském mostě v Hradci Králové. Městští zastupitelé na svém včerejším zasedání schválili potřebné navýšení rozpočtu této rekonstrukce. Během probíhajících oprav totiž řemeslníci objevili poškození krovů a střešní konstrukce jednoho z kiosků nebezpečnou dřevomorkou. Dodatečně uvolněné finance ve výši jednoho milionu korun vytváří rezervu i pro případ, že by se podobný problém objevil také u druhého z kiosků. Přesnou částku těchto vícenákladů na opravu střechy, která nebyla součástí původně plánované rekonstrukce, určí prováděcí dokumentace.

„V rámci projekční přípravy byl restaurátorský průzkum provedený u omítkových, kamenných i tepaných částí. Ověřit stav podkladních konstrukcí bylo možné až po demontáži tepaných měděných reliéfů, která je ale součástí vlastního procesu obnovy kulturní památky, nikoliv její projekční přípravy,“ vysvětlil architekt Jan Mádlík, který se specializuje na opravy památkově chráněných budov a na rekonstrukci kiosků zpracoval projektovou dokumentaci. Poškození dřevomorkou v kombinaci s červotočem se tak zjistilo u jednoho z opravovaných kiosků právě až po odkrytí dřevěné konstrukce a krovu, které byly pod zdobnými měděnými reliéfy.

„Výskyt nebezpečné houby potvrdil i zoomykolog Národního památkového ústavu. Projektant nyní zpracovává dokumentaci k výměně krovu a střešních vrstev včetně bednění, která bude i podkladem pro definitivní vyčíslení těchto vícenákladů,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za městské investice. „Tyto záchranné práce jsou s ohledem na stav a historii objektu nezbytné. Navíc ve chvíli, kdy jsou reliéfy sejmuty k restaurování a celá památka je v režimu opravy, je ekonomicky i stavebně mnohem příznivější provést je v této chvíli,“ popsal důvody změny rozpočtu rekonstrukce Vedlich.

Oprava kiosků, které se nacházejí v městské památkové rezervaci a patří k architektonickému dědictví města, je pod přísnou kontrolou Národního památkového ústavu a jeho pracovníků z územního odborného pracoviště v Josefově. Památkáři dohlížejí na veškeré práce a schvalují jejich postup a způsob provedení. Stejně tak tomu bude i v případě opravy střechy. Původní rozsah prací počítal s obnovou omítek, kamenických prvků, repasemi a případně replikami oken a dveří kiosků. Postupná obnova kiosků je prováděna podle originální dokumentace „úpravy obou předmostí u nového mostu v Hradci Králové na nábřeží císaře Františka Josefa a Eliščině nábřeží“, podepsané architektem Janem Kotěrou v květnu 1910, která je uložená ve sbírce architektury Národního technického muzea a dále na podkladě závěrů restaurátorských průzkumů. Termín dokončení rekonstrukce kiosků, která bez navýšení na opravu střechy bude stát 2,37 milionu korun včetně DPH, se předpokládal do konce září. Oprava dřevěných konstrukcí by mohla tento termín posunout o několik týdnů.