Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem získala stavební povolení. Jedná se o významný milník dlouho očekáváného projektu. Samotná výstavba asfaltové stezky v šířce 3 m a délce přibližně 5,5 km by mohla být, s ohledem na výsledek výběrového řízení na zhotovitele, zahájena ještě v letošním roce. Stezka bude navazovat na ulici K Labi ve Třebši a bude vedena po levém břehu Labe. Trasování stezky si vyžádá přemostění slepého ramene. Po dokončení stezka nabídne bezpečnou alternativu pro cyklisty a pěší pohybující se mezi Vysokou nad Labem a Hradcem Králové.

Aktuálně je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavby a bude podána žádost o dotaci. Dokončení je stavby očekáváme v průběhu roku 2018. Odhadované náklady činí 40 mil. Kč včetně DPH. Přesná cena bude známa po vysoutěžení dodavatele. Na nákladech se podílí město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Zároveň bude zažádáno o dotaci z ITI, která by mohla pokrýt až 80 % nákladů.

Z dalších úseků cyklostezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je nejdále v přípravě úsek Němčice – Kunětická hora (zažádáno o ÚR) a úsek Dříteč Němčice (bude zažádáno o ÚR). Předpokládáme vydání územního rozhodnutí na oba tyto úseky do konce letošního roku. Projektuje se úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem a řeší se pozemkové vztahy (dva majitelé pozemků) a technické řešení přemostění u úseku Opatovice nad Labem – Dříteč.

SP cyklostezka Hradubická