Na základě požadavku města a Muzea východních Čech vznikla studie, která se zabývá budoucím využitím areálu Gayerových kasáren. Více informací a galerie v článku.

Cílem plánované přestavby je vytvořit funkční a živý městský prostor, který bude realizován s ohledem na obnovu architektonicky cenných budov. Rekonstrukcí by mělo dojít k odstranění nevhodných dostaveb, jednotné opravě stávajících budov, vybudování nového parkovacího domu a rekonstrukci centrálního náměstí, včetně obnovení památníku legionářům. V areálu by měla vzniknout galerie, výstavní prostory i přednáškové sály Muzea východních Čech a města Hradec Králové. Počítáno je také s obnovou stromořadí a vybudováním řady nových zelených ploch. Klidový režim v areálu bude podpořen také oddělením automobilové a pěší dopravy.

Studie na přestavbu Gayerových kasáren vznikla ve třech variantách, přičemž 1. varianta zachovává současný objem budov, 2. varianta připouští dostavby za předpokladu zachování stávajících majetkových poměrů a 3. varianta počítá s funkční výměnou objektu mezi městem Hradec Králové a Muzeem východních Čech.

Více informací o jednotlivých variantách, včetně vizualizací, naleznete v přiložené galerii.