Hradecký deník | 23.1.2018 | Rubrika: Hradecko a okolí | Strana: 3 | Autor: PETR VAŇOUS | Téma: Magistrát města Hradec Králové

Jednodušší, plynulejší a bezpečnější průjezd krajskou metropolí. Tyto tři formulace již několik měsíců skloňuje hradecký magistrát při přípravě projektu Inteligentního dopravního systému (IDS).

Po jeho dokončení má být město protknuto řadou senzorů – hlásičů, jež zjednoduší život všem účastníkům silničního provozu.

CHYTRÝ SEMAFOR

První vlaštovkou celého uvažovaného systému se za několik týdnů stane takzvaný chytrý semafor na Pospíšilově třídě, který bude komunikovat s projíždějícími autobusy a trolejbusy a uzpůsobovat jim „zelenou vlnu“.

„Princip preference spočívá ve včasné lokalizaci vozidla, následované vhodným zásahem do signálního plánu dopravního řadiče projížděné křižovatky“ naznačil způsob komunikace Petr Schiller z Odboru strategického plánování hradeckého magistrátu.

U připravovaného IDS by však mohla být tato komunikace ještě propracovanější. Systém by mohl například vyhodnotit zpoždění autobusu a umožnit mu rychlejší průjezd. A to i na základě jeho polohy, případně polohy ostatních vozidel hromadné dopravy. Navíc by systém měl znát i jízdní řády autobusů, a na základě toho dokázat spočítat, který spoj upřednostní.

„Zatím jsme ve fázi zpracované studie proveditelnosti inteligentního dopravního systému. Aktuálně spolupracujeme s dopravní fakultou cujeme ČVUT na vyhodnocení studie.

Teprve poté se rozhodneme, které moduly a jak doporučíme k dalšímu využití v rámci celého města,“ informoval náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. Toto doporučení by mělo padnout už letos.

SYSTÉM VYJDE NA 322 MILIONŮ KORUN

Na samotnou instalaci by město, které na projektu spolupracuje se sousedními Pardubicemi, mělo čas do konce roku 2022, kdy skončí období projektů financovaných z ITI.

„Podle předběžných výpočtů by měl IDS vyjít na 322 milionů korun. Pětaosmdesát procent nákladů by mělo plynout právě z dotací ITI,“ dodal náměstek primátora.

Preferencí vozidel hromadné dopravy však možnost projektu IDS nekončí. Podle Jindřicha Vedlicha by na základě projektu měla do několika let na hradeckém okruhu vzniknout například sestava prvků obsahující detektory intenzity dopravy, hlídače průjezdu na červenou, meteoradary a především chytré semafory, které by nehlídaly jen hromadnou dopravu, ale i autopark záchranářů. Semafory by tak umožňovaly nastavit zelenou vlnu, jež by vedla k rychlejšímu převozu pacientů do nemocnice či zefektivnění výjezdu hasičů. Systém počítá také s hlásiči, které by záchranáře, ale i ostatní účastníky provozu, informovaly na případné nehody na okruhu.