Hradecký deník | 16.6.2016 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: PETR VAŇOUS; (pv) | Téma: Magistrát města Hradec Králové

Na konci roku bude Rozárka vědět, jak by mohla vypadat.

Hradecká radnice se již dlouhá léta snaží zvelebit jeden z nejcennějších koutů Hradce Králové – kopec Rozárku. „Je to nezastupitelné území, které si proměnu dlouhodobě zaslouží,“ řekl nedávno náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. Na to konto nyní magistrát vyhlašuje architektonickou soutěž, ve které své tužky „zkříží“ mladí začínající architekti.

„Rada města se rozhodla, že vypíše architektonickokrajinářskou soutěž. Té se budou moci zúčastnit mladí architekti do pětatřiceti let. Klání je otevřené všem, nejenom architektům s diplomem,“ uvedl Jindřich Vedlich a dodal, že o návrzích budou posléze rozhodovat dvě poroty. Jedna nezávislá pod dohledem uznávaného architekta Davida Vávry a druhá závislá v čele s primátorem města Zdeňkem Finkem.

První setkání je naplánováno na 23. června, kdy také dojde k vypsání soutěže, která potrvá až do listopadu. Ani po jejím skončení se však Hradečáci „nové“ Rozárky nedočkají. Oproti jiným architektonickým kláním bude totiž soupeření mladých architektů pouze ideové. Na výsledek tak nebudou navazovat další kroky, například projektová dokumentace. „Od soutěže si slibujeme, že nám nebo našim následovníkům poslouží jako vodítko, jak toto území dál rozvíjet a řešit,“ dodal náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Účastnici klání se budou muset vypořádat nejenom s vlastní invencí, ale také s požadavky obyvatel Hradce i místní radnice, která před časem lidi oslovila v anketě. Z ni vyplynulo, že převážná část obyvatel si na Rozárce přeje jak sportovní, tak i rekreační využití. „Tyto požadavky jsou také zakotveny v současném i nově připravovaném územním plánu,“ řekl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s tím, že na soutěž architektů je vyčleněno 270 tisíc korun.
A to jak na její samotnou realizaci, tak i na odměny pro nejlepší návrhy. Vítěz by si od poroty měl odnést 80, druhý v pořadí 50 a bronzový architekt 30 tisíc korun.

Podle hlavního architekta města Petra Brůny se však nebude jednat o soutěž mezinárodní, kdy by se mohl do Rozárky promítnout například pohled z jiných evropských zemí. „O mezinárodní soutěži jsme zatím neuvažovali. Bude se tak jednat o ryze českou soutěž, která by posléze posloužila jako podklad pro rozhodování orgánů města jak dále pokračovat s využitím lokality Rozárka,“ informoval Brůna.