Profil SLUŠNÁ POLITIKA V HRADCI byl založen na podporu mé kandidatury v komunálních volbách, kterých jsem se účastnil s krédem „lidskost, slušnost a pracovitost“. Velmi děkuji všem za vyjádřenou podporu. Vztah k těmto hodnotám prosazuji ve svých každodenních činnostech a postupně se snažím o jejich rozšiřování na Magistrátu Hradce Králové. Nyní mi dovolte představit aktualizovaný obsah SLUŠNÉ POLITIKY V HRADCI.

Dle mých názorů a zkušeností by veřejná správa měla být vykonávána lidmi, kteří si uvědomují své závazky vůči společnosti. Cílem veřejné funkce není vlastní obohacení se, na úkor efektivity vykonané práce. Volení zástupci často zapomínají, že každé jejich rozhodnutí více či méně ovlivňuje společnost – tedy život nás všech. Dokud bude snaha o osobní prospěch převládat, nemůžeme se dočkat efektivní veřejné správy prosazující společenské zájmy.

Mým cílem v komunální politice není nic jiného, než prosazování principů, které jsou v západní Evropě samozřejmostí. Odpovědnost za činěná rozhodnutí, spravedlivé a správné rozhodování, sledování veřejného zájmu, efektivita vynakládaných veřejných prostředků a tak dále. To jsou všechno oblasti, kterým se v českém prostředí nevěnuje dostatečná pozornost. Přesto jejich prosazování vede k výraznému zlepšení fungování veřejného sektoru. Zahrnutí principů etiky a efektivnosti vede k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků a dochází ke zvýšení účinnosti všech přijímaných opatření. Dojde tedy k úspoře prostředků a zároveň k lepším výstupům.

Pokud s výše napsaným souhlasíte a chcete se podílet na prosazování SLUŠNÉ POLITIKY V HRADCI, staňte se její součástí. Staňte se sympatizanty skupiny, jejímž cílem je přiblížení fungování samosprávy vyspělým zemím.