doc. MUDr. Karel Barták, CSc.

senátor (1996-2008) a vysokoškolský pedagog

V létech 1996 až 2008 jsem byl senátorem Parlamentu ČR. Po celou dobu byl mým asistentem a vedoucím senátorské kanceláře v Hradci Králové Jindřich Vedlich. Tím chci říci, že pokud s nějakým člověkem dobrovolně po dvanáct roků spolupracujete, musí dotyčný splňovat nejen Vaše odborná, ale i morální kritéria. Jindřicha si vážím nejen pro jeho osobnost, ale také manažerské schopnosti. Na jeho slova a hlavně činy jsem se mohl vždy spolehnout. Jindra se narodil, studoval a po celou dobu žije v Hradci Králové. Pro známost mnoha lidí v regionu a nekonfliktní způsob komunikace jsem jej často pověřoval jednáním s představiteli orgánů a organizací statutárního města Hradec Králové. Mimo senátorskou kancelář odvedl nejvíce práce v sociální oblasti. Pomoc potřebným mu zjevně přináší i osobní naplnění.

prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

umělecký vedoucí sboru Jitro, zástupce ředitele ZUŠ

Pana Jindřicha Vedlicha znám už mnoho let a vždy jsem ho považoval za slušného člověka. Jsem nesmírně potěšený, že ani působení ve funkci náměstka primátora ho nezměnilo. Jindřich je stále stejný a pracovitý člověk, který neváhá s pomocí druhým. Můj velký dík mu patří zejména za pomoc při rekonstrukci budovy naší Základní umělecké školy Jitro. S Jindřichem se nejčastěji potkáváme na koncertech našeho sboru, jejichž je pravidelným návštěvníkem. A kdo má rád hudbu, bývá dobrým člověkem.

Ing. arch. Jan Ritter

předseda Labské stezky o.s. a ředitel Labské stezky o.p.s. Nymburk

S panem Jindřichem Vedlichem jsem se prvně sešel roku 2010 při jízdě „Tour de Labe handicap“ spojené s mapováním bariér na Labské cyklotrase. Přestože tehdy pršelo, usedl na kolo v obleku a kravatě a provedl peleton a tři handbikery svým městem až na jeho okraj. Od té doby nevynechal ani jeden rok, i když se často jednalo o víkendové akce. Společně pracujeme na odstraňování bariér nejen na Labské cyklotrase. I díky panu Vedlichovi se daří snižovat původní rivalitu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi v plodnou spolupráci. Vážím si jeho cílevědomého nasazení v přípravě Hradubické cyklostezky a v rozvoji města Hradce Králové. Kéž by takových politiků bylo více.

ThDr. Martin Chadima ThD.

duchovní Církve čs. husitské, pedagog a teolog

Jindřicha Vedlicha znám řadu let. Vážím si jej jako člověka, kolegy a v neposlední řadě jako člověka vyznávajícího křesťanské a humanitní hodnoty. Vážím si jeho pracovitosti, zdravé cílevědomosti a upřímné snahy pomoci městu a kraji, v němž žije a který má rád. Vážím si Jindřicha Vedlicha i proto, že si přes svoje solidní společenské a politické postavení zachoval smysl pro humor, nezpychl a zůstal pokorným člověkem, což není u politiků rozhodně pravidlem. Jakkoli nejsem voličem strany, kterou Jindřich Vedlich reprezentuje, podporuji ho, neboť hodnota konkrétního člověka je pro mne v této věci mnohem více, než-li můj případný nesouhlas s některými body volebního programu jeho mateřské politické strany.

Daniel Vlček

učitel hry na kontrabas a člen Filharmonie HK

S Jindřichem Vedlichem mne pojí přátelství, které vzniklo před několika lety na ZUŠ Střezina ze vztahu rodič-učitel. Velmi si cením jeho názoru, že v rozpočtu města oblast vzdělání, kultury i oblast sociální mají a musí být navzájem vyvážené. Je to otevřený a přímý politik. Jsem přesvědčen, že pan Vedlich vnímá život jako cestu, politiku jako cestu k demokracii a práci ve veřejném zájmu jako službu a možnost prosazovat své myšlenky, cíle a ideály. Je mi ctí, že jej mohu podpořit.

František a Lucie Staňkovi

herec Klicperova divadla, malířka

Jindřich to nemá v politice jednoduché. Řídí se svým vlastním svědomím, nepodléhá nátlakům a když se rozhodne, tak si za svým rozhodnutím stojí. Pro své odpůrce je velice nepříjemným soupeřem, protože je slušný a vytrvalý. Lidé s takovými vlastnostmi se objevují v politice zřídka. Proto doufáme, že bude mít dostatek energie, aby se nenechal znechutit a vydržel. Jindřich patří mezi ty, kteří mohou politiku měnit k lepšímu. Navíc je pravidelným návštěvníkem výstav v našem ateliéru a jako jeden z mála politiku se skutečně zajímá o umění, aniž by se je snažil posuzovat, což je téměř neuvěřitelné.

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

ředitelka Ústavu sociální práce UHK

Kolegu Jindru Vedlicha znám již mnoho let jako pracovitého, svědomitého a solidního člověka. Dlouhodobě spolu spolupracujeme v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků. I přes svou časovou vytíženost dále působí jako pedagog na pozici odborného asistenta na Ústavu sociální práce UHK. Jeho pedagogická činnost je velmi dobře hodnocena jak z pohledu studentů, tak i z pohledů nás jeho kolegů. Za jeho úsilí mu patří moje uznání a dík.

Ing. Milan Sommer

ekonom a zastupitel Hradce Králové

Jméno Jindřich Vedlich mi je známo od doby Sametové revoluce a osobně se známe již řadu let. Zjistil jsem, že máme podobný názor na dění kolem nás. Uvítal jsem proto, když byl Jindra zvolen zastupitelem města a následně náměstkem primátora pro rozvoj města. Byl jsem svědkem toho, jak usilovně začal pracovat ve prospěch města a jak rychle dokázal získat potřebné odborné znalosti. Jindra také umí dobře jednat s lidmi, je slušný a hlavně neslibuje každému na potkání nereálné věci, aby se zalíbil. Jeho praxe vysokoškolského pedagoga byla jeho školou pro poslání politika. Po letech jeho působení v komunální politice mohu s uspokojením konstatovat, že Jindra Vedlich se osvědčil. Je jen škoda, že nemáme takových politiků více.

Kamil Guzek

4. DAN karate

Pana Jindřicha Vedlicha znám velmi dlouho. Znám ho jako příkladného politika, karatistu i jako starostlivého otce. Vždy jsem u něj obdivoval jeho obrovskou pracovitost a úsilí, spolehlivost a také velkou lidskost. Právě pro tyto jeho vlastnosti mi bylo bylo pro mě vždy čest s Jindřichem spolupracovat, ať už v dojo jako trenér či na nejrůznějších akcích, které náš klub organizuje včetně Světového poháru karate Grand Prix Hradec Králové, ukázkových akcích či seminářích s japonskými instruktory karate. V neposlední řadě rovněž rád sleduji jeho práci v politice. Na setkání s Jindřichem jsem se vždy těšil jako organizátor, ale i jako člověk. Správné cvičení karate je zaměřeno nejen na zdokonalení fyzických a psychických vlastností cvičenců, ale především na upevnění a rozvoj morální stránky člověka. Z tohoto pohledu je pro mě Jindřich Vedlich stále příkladným karatistou, i když mu současný obrovský pracovní zápřah nedovolí trávit v dojo tolik času, kolik by si přál.

Luboš Prokopec

FC Hradec Králové

Pana doktora Vedlicha znám zhruba deset let. Potkali jsme se díky fotbalu, kdy jsem měl možnost trénovat šestileté kluky a tedy i jeho syna. Už tehdy se ke mně jako k mladému začínajícímu trenérovi choval slušně, otevřeně a férově. Po několika letech jsme se opět setkali díky fotbalu, kdy máme možnost spolupracovat v hradeckém fotbalovém klubu. Pan doktor Vedlich za námi nestál jen v momentě, kdy jsme slavili vítězství, ale po celou sezonu i v okamžicích, kdy se nám zrovna ne příliš dařilo. I díky této osobní zkušenosti můžu potvrdit, že je na něj spolehnutí a dokáže dodržet slíbené slovo.

Ing. Jiří Stránský

člen sdružení PRO GOČÁR

Jindru Vedlicha znám už nějaký ten pátek. Je to člověk nejen v mých očích výjimečný. Vyjmenováno v abecedním pořadí: citlivý, čestný, komunikativní, pracovitý, přátelský, slušný, spravedlivý, trpělivý, vstřícný, ochotný vždy pomoci druhým, vzdělaný a přitom se stále zdokonalující, všestranný, zajímající se o dění kolem sebe. Pět pé by v jeho případě nestačilo. Jsem proto rád, že se obětavě angažuje ve prospěch našeho města a kraje. A osobně šťastný tím, že jsem se s ním neminul v prostoru a čase.

Ing. Jan Petrof

Petrof, spol. s r. o.

Pana doktora Jindřicha Vedlicha znám mnoho let. Je to čestný, nesmírně pracovitý a loajální člověk, který má obrovský smysl pro zodpovědnost. Kéž by takových lidí pracovalo ve veřejné správě více.

plk. gšt. v.v. Ing. Miloslav Neuberg

předseda 11. Odbočky Svazu letců ČR v Hradci Králové

Znám pana náměstka Vedlicha již celou řadu let a mohu se zaručit, že jde o poctivého a zodpovědného člověka, který mimo jiné velice pomáhal i naší společenské organizaci – Svazu letců ČR. Pan náměstek Vedlich se také zasloužil spolu s dalšími o obnovení letecké činnosti na letišti v Hradci Králové. V jeho areálu se úspěšně rozvíjí i podnikatelská činnost leteckých firem a konají se zde celostátní kulturní a sportovní akce. Můj dík mu však patří zejména za osobní pomoc a zásluhu při odhalení pamětní desky našim východočeským letcům, kteří položili své životy v bojích 2. světové války.

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri

Každý z nás si přeje, aby náš region řídili a reprezentovali slušní a moudří lidé. Věřím, že takovým je a bude Dr. Jindřich Vedlich, kterého znám nejen z časů, kdy se postavil coby student zlovůli moci při sametové revoluci v Hradci Králové, ale také ho dnes vnímám jako pracovitého a skromného politika, který bez zbytečných gest dokáže pracovat nikoli pro svůj prospěch, ale především pro dobro lidí v našem městě.

Helena Vostrovská

koordinátorka sociálních služeb a zakladatelka Centra sociální pomoci a služeb, o.p.s.

Jindra Vedlich je pro mně především skvělý člověk, který je velmi vnímavý k problémům lidí a je výborný, spolehlivý kamarád. Poprvé jsme se setkali při organizaci sportovních her Hradeckých seniorů a od té doby je stále „náš“. Tím chci popsat jeho trvalý a nevšední zájem o problematiku sociální péče o seniory. Je to vzdělaný člověk s mimořádným naladěním na pomáhání při problémech lidí. A to je z mého pohledu vlastnost, pro kterou si Jindry velmi vážím.

Ing. Vlastimil Klazar

autorizovaný inženýr ČKAIT pro obory dopravní stavby a městské inženýrství

Jindru i jeho rodinu znám již přes 20 let. Znám jej jako pečlivého, pracovitého a cílevědomého člověka, který má zároveň velké sociální cítění. Obecně se snaží reagovat na podněty občanů k jejich spokojenosti. Známá je jeho podpora sportovním i společenským akcím. Ve funkci náměstka primátora se rychle zorientoval a jistě svým dílem pomohl k dokončení mnoha velkých akcí, které se v minulém období v Hradci realizovaly. Jsem přesvědčen, že bude bránit práva nás Hradečáků a zároveň se starat o rozkvět našeho rodného města po všech stránkách.

Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.

vysokoškolský pedagog

S doktorem Jindřichem Vedlichem jsem měl možnost spolupracovat v rámci výuky některých oborů, garantovaných naším pracovištěm. Jindřicha Vedlicha znám jako slušného, pracovitého a zodpovědného člověka.