PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

tel.: +420 603 451 233
e-mail: vedlich@seznam.cz

Webové stránky

Osobní stránky
Stránky na Univerzitě Hradec Králové

Facebookové stránky

Osobní profil
Slušná politika v Hradci Králové