15 Červen, 2017

Plachtu propojí nová cyklostezka a chodník, na sídliště bude jezdit i MHD

15. Červen 2017|

Kvalitnější dopravní infrastrukturu připravuje město na sídlišti Plachta. Nový chodník a stezka pro cyklisty propojí tuto část města s ulicí Na Brně, v příštím roce by měla na sídliště zajíždět nová linka městské hromadné dopravy. Městští radní odsouhlasili pokračování v přípravě projektu, který je zařazený do souhrnu akcí hradecko-pardubické aglomerace. Má tak velkou šanci na dotaci z evropských fondů ve výši až devadesát procent nákladů.

31 Květen, 2017

Město připravuje rekonstrukci loděnice na Orlici

31. Květen 2017|

Hradečtí vodáci, kteří trénují na Orlici u Malšovického mostu, by se mohli dočkat nového zázemí. Současný areál, který není ani napojený na vodovod a kanalizaci, je zcela nevyhovující a i kapacitně nestačí. Zastupitelé proto odsouhlasili zpracování projektové dokumentace k demolici stávajících a vybudování nových objektů.

27 Duben, 2017

Zelená pro vstup do FC Hradec Králové Ivo Ulichovi a partnerům

27. Duben 2017|

Zájemci o vstup do vlastnické struktury FC Hradec Králové dostali dnes před městskými zastupiteli šanci představit své vize a záměry. Před týdnem radní zastupitelům doporučili schválit prodej pětiny akcií městem vlastněného fotbalového klubu FC Hradec Králové jednomu z nich, tedy Ivo Ulichovi a partnerům. Dnes se po představení záměrů s výběrem rady ztotožnili i zastupitelé a upřednostnili Ivo Ulicha s partnery. V květnu by zastupitelé měli rozhodnout už o koupi akcií a o smlouvě spojené s výkonem akcionářských práv.

5 Duben, 2017

Do Piletic a Ruseku po nové stezce

5. Duben 2017|

O další krok se přiblížila výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty mezi Hradcem Králové a městskými částmi Piletice a Rusek. Rada města na svém březnovém zasedání schválila zpracovatele projektové dokumentace pro stavební řízení i následné provedení stavby, jejíž první etapa by mohla začít již v příštím roce.

22 Březen, 2017

Město plánuje upravit křižovatku Fortna

22. Březen 2017|

Zlepšení podmínek pro nástup a přestup cestujících městské hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců a celkovou modernizaci lokality Fortny si klade za cíl připravovaný záměr města, na jehož realizaci město hodlá čerpat finanční prostředky z ITI (Integrované teritoriální investice). Dnes městští radní dali pokyn k vypracování studie, která městu prozradí konkrétní vhodná a technicky možná řešení tohoto frekventovaného přestupního uzlu.