28 Červenec, 2017

D11 na Jaroměř v ohrožení

28. Červenec 2017|

Některé spolky sledují veřejný zájem, jiné prostě jen škodí. To známe i z Hradce Králové (křižovatka Mileta, Velké náměstí, zdvojkolejnění na Pardubice atd.) Ach jo. Přijmou odpovědnost za maření výstavby takto důležitých veřejných staveb?

28 Červen, 2017

Hradec nebyl nikdy blíže novému fotbalovému stadionu než nyní

28. Červen 2017|

Po letech projednávání několika variant podoby a možných forem financování je Hradec Králové zase o něco blíže stavbě nového fotbalového stadionu. Před pár dny projektanti městu předali zpracovanou dokumentaci, která je nyní spolu s žádostí o stavební povolení již na stavebním odboru.

16 Červen, 2017

Hradecká křižovatka Koruna získala prestižní titul Dopravní stavba roku

16. Červen 2017|

Hradecká křižovatka Koruna získala prestižní titul Dopravní stavba roku. Jedná se o další z investičních akcí města Hradce Králové, která se dočkala takto významného uznání. V minulých letech získaly ceny i další hradecké investice, například stavba lávky přes Orlici u zimního stadionu, rekonstrukce historického domu U Špuláků, rekonstrukce Bílé věže nebo přestavba továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání. Do užšího výběru stavby roku pak postoupila rekonstrukce sportovního areálu Bavlna a regenerace Benešovy třídy.

9 Červen, 2017

Pravda o odkupu hradecké cyklověže: město ušetřilo milion korun

9. Červen 2017|

Nemohu jinak než publikovat svou reakci na nepravdivé informace, které se objevily v článku MF Dnes ohledně odkupu cyklověže na Riegrově náměstí městem Hradec Králové. Přestože paní redaktorka měla k dispozici veškeré informace, v článku jsou občané města uváděni v omyl. Věřím, že se jedná pouze o chybu, nikoliv úmyslnou a nemorální honbu za senzací, která se ve skutečnosti nekoná.

23 Únor, 2017

Čí zájmy hájí Spolek KOS?

23. Únor 2017|

Spolek KOS (Kruh pro občanskou společnost) se v našem městě velmi angažuje, především při napadání nejrůznějších investičních záměrů města. Nejčastějšími nástroji spolku jsou kritika, odvolání, stížnosti a petice. Prostřednictvím svého předsedy, architekta Jana Čížka, spolek vystupuje jako samozvaný „strážce“ morálky a veřejného zájmu. Skutečnost je však poněkud jiná, jak dokládá i aktuální kauza s výstavbou ve Špindlerově Mlýně. Zde se sám předseda KOSu Čížek zachoval zcela jinak, než deklaruje v Hradci Králové. Bez ohledu na veřejný zájem se řídil starým českým příslovím „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Panu Čížkovi nezáleželo na tom, zdali jsou jím navržené stavby v rozporu s platným územním plánem, zdali další výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí v území, jež je součástí Krkonošského národního parku.